Spørsmål og svar om dyr

kikk bak klaffen

Spørsmål og svar om dyr

Katie Daynes

Mer enn femti spørsmål vil barna finne svar på ved å åpne klaffene i boka. Spennende for alle barn som er nysgjerrige på dyr, men spesielt for aldersgruppa 6-8 år. Spennende innhold og korte tekster gjør underverker for lesemotivasjonen – heer