Hekta på fiske

tips, utstyr og metode til over 100 norske arter

Hekta på fiske

Alle kan få fisk, men det kreves kunnskaper for å få stor fisk eller bestemte arter. I Hekta på fiske beskriver Ole-Håkon Heier hvordan du skal fiske etter over 100 arter i ferskvann og saltvann!