Sett ut en vaktpost

Sett ut en vaktpost

Harper Lee

Den litterære verdenssensasjonen er her: Harper Lees fortsettelse av klassikeren Drep ikke en sangfugl.