Det endimensjonale menneske

studier i det avanserte industrielle samfunns ideologi

; Thomas Krogh (Oversetter) ; Hans Petter Aastorp (Oversetter)

Da den tyskamerikanske filosofen Herbert Marcuse publiserte sitt radikale verk Det endimensjonale menneske i 1964, fikk han umiddelbart heltestatus blant studenter, intellektuelle og "det nye venstre". Hans oppgjør med det moderne industri- og velferdssamfunnets konformitet, ga boken status som 60- og 70-tallets studentbibel. Som kritisk-teoretisk analyse er boken fremdeles aktuell, i den grad det fortsatt er et mindretall som stiller spørsmål ved eksisterende strukturer og måter å tenke på. Les mer
Vår pris: 378,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

  Kjøp NÅ - få 19 bonuskroner!

Om boka

(...) "i dette begrepet om statskapitalisme har vi tanken om endimensjonalitet, den undertrykkende helheten som står urokket fordi den ikke selv produserer noen motstridende tendenser, eller i hvert fall makter å fange dem opp, og å gjøre dem til elementer som styrker den selv. Det Marcuse i bunn og grunn gjorde i Det endimensjonale menneske, var å tilpasse denne teorien til etterkrigstidens USA og søke å påvise hvordan denne mekanismen trådde frem på alle plan; politikk, økonomi, kultur og levevis, i produksjon og konsumpsjon, og også i seksuell atferd."
Thomas Krogh i det innledende essayet til Det endimensjonale menneske.

One Dimensional Man: Studies in Ideology of Advanced Society ble skrevet i de årene Marcuse jobbet ved det amerikanske universitetet Brandeis utenfor Boston. Det er tydelig at boken er unnfanget i en periode preget av kald krig, og ikke minst av erfaringene med teknologiens grusomme potensial. Marcuse undersøker demokratiets mange problemer, og understreker at frihet fort kan bli et middel for å kontrollere massene. Et reelt demokrati må gi plass til et mangfold av stemmer og innfallsvinkler. Marcuse ser på menneskets situasjon som grunnleggende negativ. Det er kastet inn i en verden som på mange måter hemmer og undertrykker dets livsutfoldelse. Han oppfordrer folk til å ta en aktiv, revolusjonær rolle i samfunnet, og framhever kunsten som et middel til å sette spørsmålstegn ved normer og vedtatte konvensjoner.

Verket ble flittig brukt av forskjellige grupper og aktivister; fra menneskerettighetsforkjempere til motstandere av atomvåpen. Marcuse brukte store deler av livet sitt til å forsvare ytringsfrihet og ikke-konformitet gjennom sine verk og forelesninger i Europa og USA. Han blir fremdeles betraktet som en av etterkrigstidens mest sentrale skikkelser i amerikansk og europeisk åndsliv.

Fakta