Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

med kommentarer

En lettfattet og nyttig kommentarutgave til arbeidsmiljøloven i lommeformat. Boka gjengir arbeidsmiljøloven i sin helhet. Hver paragraf etterfølges av forklaringer og kommentarer. Uunnværlig for alle som kommer i kontakt med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Les mer
Vår pris: 108,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

 Kjøp NÅ - få 5 bonuskroner!

Om boka

En lettfattet og nyttig kommentarutgave til arbeidsmiljøloven i lommeformat. Boka gjengir arbeidsmiljøloven i sin helhet. Hver paragraf etterfølges av forklaringer og kommentarer. Uunnværlig for alle som kommer i kontakt med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Àjour med de siste lovendringene. Instruks for Arbeidstilsynet, oversikt over alle Arbeidstilsynets publikasjoner og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) er vedlagt. Oppdateres kontinuerlig.Forfatteren av boken er til daglig spesialrådgiver i Landsorganisasjonen i Norge. Boka er uunnværlig for arbeidstakere, tillitsvalgte, verneombud og bedriftsledere. Lovteksten er à jour med endringer pr. januar 2006.

Fakta