Meny

Den narsissistiske kultur

; Trond Berg Eriksen (Oversetter)

Forfatteren forsøker å gi en helhetlig beskrivelse og analyse av kultursituasjonen i USA på siste halvdel av 1900-tallet. Boka er en sosial og kulturell kritikk som tar opp narsissismen som i følge forfatteren preget samfunnet på denne tida. Les mer
Vår pris
378,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Innbundet
Innbundet
Vår pris: 378,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Den narsissistiske kultur ble skrevet i en tid hvor «kapitalismens politiske krise gjenspeiler en alminnelig krise i den vestlige kulturen», for å sitere Lasch selv. Krisen hadde oppstått som et resultat av flere faktorer: økonomisk stillstand, mistillit til styresmaktene, generell pessimisme, liberalismens fallitt og en manglende tillit til historiens betydning for det nåværende samfunnet. Lasch beskriver en slags «kulturrevolusjon» hvor de tidligere radikale, og mange andre med dem, utvikler en narsissistisk selvopptatthet. Narsissismebegrepet er hentet fra psykoanalysen, og Lasch skiller mellom den primære, normale narsissismen, og den sekundære, patologiske narsissismen.

I stedet for å se utover seg selv og sin egen tid, dyrker den patologiske narsissisten seg selv og kaster seg over det ene middelet til selvutvikling etter det andre. I sin higen etter en narsissistisk verden flykter narsissisten fra alle  moralske og politiske spørsmål og bruker sine omgivelser kun til å speile seg selv. Enten en mener at narsissisme er diagnosen som passer til sykdomstegnene ved den moderne vestlige kultur eller ikke, har Lasch skrevet en klassiker som fortsatt fortjener oppmerksomhet.

«Laschs intensjon var å se utviklingen i et overordnet perspektiv. Han foretok derfor et dristig sprang på tvers av  faggrensene over til psykoanalysen. (...) Spranget viste seg å være en genistrek. Han fanget opp et begrep som lå i luften. Det ble tidens moteord, som, ikke minst på grunn av hans bidrag, kom på alles lepper.»
Nils Johan Lavik i det innledende essayet til Den narsissistiske kultur


Den amerikanske historikeren og samfunnskritikeren Christopher Lasch (1932-94) var født i Omaha, Nebraska. Moren underviste i filosofi og logikk, og faren var journalist. Lasch vokste opp i Omaha, Chicago og St. Louis, og ble immatrikulert ved Harvard høsten 1950. Etter Harvard studerte han videre ved Columbia, i et intellektuelt miljø som inspirerte ham med sin blanding av historieforskning og samfunnskritikk. Han tok doktorgraden i historie i 1961, og i de følgende årene underviste han i historie ved forskjellige universiteter og publiserte en mengde bøker og artikler.

I 1970 ble han professor i amerikansk historie ved universitetet i Rochester og flyttet med kone og barn til Avon, New York. The Culture of Narcissism - American Life in an Age of Diminishing Expectations ble publisert i 1979, en bok som daværende president Jimmy Carter trakk fram i sin berømte «national malaise»-tale. På begynnelsen av åttitallet ble han gjesteprofessor ved University College i London, og takket nei til American Book Award for The Culture of  Narcissism.

Lasch fortsatte å skrive og publisere og forble ved universitetet i Rochester i nesten 25 år. En måned før han døde av kreft i februar 1994, avholdt American Historical Association en konferanse for å feire Lasch som den markante historikeren og samfunnskritikeren han var.

 

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Bokklubben
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
ISBN: 9788252563900
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: The culture of narcissism
Nr: 1897586
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledende essay

Forfatterens forord

I. "BEVISSTHETSUTVIDELSE" OG DEN SOSIALE INVASJON AV SELVET
Sansen for historisk tid forsvinner

Den terapeutiske følsomhet

Fra politikk til selvutforskning

Bekjennelser og antibekjennelser

Den innvendige tomheten

Den progressive kritikk av privatismen

Kritikken av privatismen: Richard Sennett om det offentlige menneskes fall


II. DEN NARSISSISTISKE PERSONLIGHET I VÅR TID
Narsissismen som et bilde på menneskets lodd

Psykologi og sosiologi

Narsissismen i nyere klinisk litteratur

Sosiale innvirkninger på narsissismen

Den resignertes verdensbilde


III. NYE FORMER FOR SUKSESS: FRA HORATIO ALGER TIL DEN GLADE HORE
Arbeidsetikkens opprinnelige mening

Fra "selvets kultur" til egenreklame gjennom "vinnerbilder"

Ytelsen formørkes

Kunsten å overleve i samfunnet

Individualismens apoteose


IV. DEN FALSKE SELVRANSAKELSES BANALITET: POLITIKKENS TEATERFAKTER OG DAGLIGLIVET
Propaganda for varer

Sannhet og troverdighet

Reklame og propaganda

Politikk som skuespill

Radikalisme som gateteater

Heltedyrkelse og narsissistisk idealisering

Narsissismen og det absurde teater

Dagliglivets teater

Ironisk avstand som en flukt fra rutinen

Ingen utgang


V. SPORTENS FORFALL
Sportsånd versus den sterke viljen til nasjonal oppbyggelse

Huizinga om Homo Ludens

Kritikken av sporten

Idrettens trivialisering

Imperialismen og dyrkelsen av det anstrengende liv

Lagånd og konkurranse

Byråkrati og "teamwork"

Sporten og underholdningsindustrien

Fritid som flukt


VI. SKOLEGANG OG NY ANALFABETISME
Målløsheten brer seg

Kvalifikasjonene skrumper inn

Det moderne skolesystemets historiske opphav

Fra industriell disiplin til sortering av arbeidskraft

Fra amerikanisering til "livstilpasning"

Grunnutdannelsen og nasjonens forsvar

Borgerrettighetsbevegelsen og skolene

Kulturpluralisme og nytt formynderskap

Multiversitetets fremvekst

Den kulturelle "elitetenkning" og dens kritikere

Utdannelse som vare


VII. SOSIALISERINGEN AV REPRODUKSJONEN OG AUTORITETENES SAMMENBRUDD
"Sosialiseringen av arbeidsfolk"

Ungdomsdomstolene

Oppdragelsen av foreldrene

Nytt blikk på ettergivenhet

Dyrkelsen av ekthet

Psykologiske ettervirkninger av "overføringen av funksjoner"

Narsissisme, schizofreni og familien

Narsissismen og den "fraværende far"

Autoritetene avsettes og overjeget omformes

Familiens forhold til andre sosiale kontrollinstanser

Menneskelige forhold på arbeidsplassen: fabrikken som familie


VIII. FLUKTEN FRA FØLELSEN: KJØNNSKRIGENS SOSIOPSYKOLOGI
Trivialiseringen av personlige forhold

Krigen mellom kjønnene: dens sosialhistorie

Den seksuelle "revolusjon"

Å være sammen

Kvinnebevegelsen og opptrappingen av den seksuelle krigføring

Tilpasningsstrategier

Den kastrerende kvinne i den mannlige fantasien

Mannens og kvinnens sjel under sosialismen


IX. DEN TAPTE TRO PÅ LIVETS GJENFØDELSE
Frykten for alderdommen

Narsissisme og alderdom

Den sosiale teorien om aldring: "Vekst" som planlagt ubrukelighet

Et lengre liv: den biologiske teorien om aldring


X. FORMYNDERSKAP UTEN FAR
De nyrike og de gammelrike

Bedriftsleder- og spesialisteliten som en herskerklasse

Fremskrittstroen og det nye formynderskapets oppkomst

Den liberale kritikken av velferdsstaten

Byråkratisk avhengighet og narsissisme

Den konservative kritikken av byråkratiet


Noter