Meny
 

Entreprenørskap i utdanningen

aksjonsforskning for endring av skolens kultur

Jarle Sjøvoll (Redaktør)

I boka Entreprenørskap i utdanningen diskuterer forfatterne hvordan aksjonsforskning kan være med på å endre skolen. Forfatterne problematiserer begrepet praktisk entreprenørskap og retter søkelyset mot tiltak som kan fremme entreprenørskap innenfor lærerutdanningen. Les mer
Vår pris
379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

I boka Entreprenørskap i utdanningen diskuterer forfatterne hvordan aksjonsforskning kan være med på å endre skolen. Forfatterne problematiserer begrepet praktisk entreprenørskap og retter søkelyset mot tiltak som kan fremme entreprenørskap innenfor lærerutdanningen. I mange av kapitlene trekker forfatterne fram eksempler på at aksjonsforskning kan være en kraftfull endringsstrategi når målet er å realisere en entreprenøriell pedagogikk. I pedagogisk sammenheng er begrepet entreprenørskap hele tida i utvikling, og derfor har forfatterne av denne boka ulike oppfatninger og definisjoner av begrepet. Dette viser at det foregår konstruktive innovasjoner i skole og samfunn basert på kreativitet og skapende virksomhet. Kapitlene er skrevet av sentrale fagpersoner innen fagområdet pedagogisk entreprenørskap, og boka er inndelt i to hoveddeler: * Teoretisk perspektiv og noen praktiske eksempler * Entreprenørskap i den nye grunnskolelærerutdanningen

Fakta