Med lov til å pine

om bruk og beskyttelse av dyr

Hvor trekkes grensen mellom bruk og misbruk av dyr? Hva innebærer
egentlig «god dyrevelferd», og hvem avgjør hvordan vi forstår det?

Med lov til å pine belyser dilemmaene rundt vår bruk og beskyttelse av
dyr. Les mer
Vår pris: 229,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

 Kjøp NÅ - få 11 bonuskroner!

Om boka

Hvor trekkes grensen mellom bruk og misbruk av dyr? Hva innebærer
egentlig «god dyrevelferd», og hvem avgjør hvordan vi forstår det?

Med lov til å pine belyser dilemmaene rundt vår bruk og beskyttelse av
dyr. Boken diskuterer norske forhold, og tar for seg dyrevelferdslovens
virkning for dyrene som brukes i matproduksjon og landbruk. Leseren får
også kritiske innblikk i myndighetenes kontroll av denne typen dyrehold.
Med en ikke-moraliserende form tilbyr boken innsikt i endringene i
menneskers forbruk av dyr, måter å forstå overgrep mot dyr på og
utfordringene fra den voksende dyrevernbevegelsen.

Boken gir en innføring i temaer som får økende oppmerksomhet
internasjonalt, både innen akademia, i offentlig politikk og i
samfunnsdebatten for øvrig. Med lov til å pine henvender seg til det
samfunnsengasjerte publikum, foruten de som er interessert i dyrevern,
dyreetikk, dyrevelferdspolitikk eller andre sider av forholdet mellom
mennesker og dyr

Fakta