Meny
 
1355228 Den gylne notatbok bind 1 og 2 Den gylne notatbok er en av dem!]]> Presentert av Nina Aspen

Hvorfor i all verden har jeg ikke lest noe av Doris Lessing tidligere? Den gylne notatbok er jo "kvinneboken" framfor noen! Det var i hvertfall kvinneperspektivet jeg tenkte mest på idet jeg kastet meg over den - men verket viste seg å romme mye mer.

Bøker i boka
Den gylne notatbok har en intrikat struktur. Det er Annas notater vi får ta del i; Anna husker tilbake på det som skjedde med henne og hennes venner på førti- og femtitallet, i England og i en britisk koloni i Afrika. Hun sitter med fire notatbøker foran seg, helt like, men i forskjellige farger. Dessuten prøver Anna å skrive en roman, og denne skriveprosessen blir et forsøk på å få orden på seg selv og sitt eget liv.

Først er det den svarte notatboka det refereres fra, og vi får høre historien om Anna og hennes venner når de befinner seg i Afrika. På det ytre planet handler denne notatboken om intriger, sjalusi, drikking og festing. Dypere sett dreier temaene rundt "større" spørsmål som rase, politikk, krig og kjærlighet.

Dernest er det den røde notatboka som står for tur. Dette kan sies å være den politiske "boka" i Den gylne notatbok, og her forteller Anna om den gang hun meldte seg inn i Partiet.

Så er det den gule notatboka, som i virkeligheten så ut som et romanmanuskript og het Skyggen av den tredje. Her forteller Anna historien om Ella og hennes intense kjærlighet til Paul.

I den blå notatboka skriver Anna om sin venninne Molly, og det er Mollys forhold til sønnen Tommy som står i fokus. Men Annas altoppslukende fortvilelse og søken etter selverkjennelse er også svært sentral i denne delen; hvorfor hun skriver dagbok, hva hun forteller, hvorfor hun må dikte, og ikke helt evner å si hva som faktisk skjer. Hvorfor må vi forstille oss og omgå virkeligheten? Hva gjør vi med oss selv? Dette er et hovedtema i Den gylne notatbok; streben etter en fri tilværelse, uten forstillelse og uten politisk undertrykkelse. Slik henger følelser og politikk sammen.

En gyllen bok
Strukturen er altså kompleks og fortellingene, figurene og temaene er mange i denne romanen. Den gylne notatbok er både en politisk roman, en kjærlighetsroman og en psykologisk roman om menneskets rotløshet, usikkerhet og streben etter lykke, mening, selverkjennelse og frihet.

Det er umulig å bruke få og enkle ord om Den gylne notatbok, men det er ikke vanskelig å holde tråden, oppleve stor leseglede og også stor erkjennelse i løpet av lesingen.Nå som har jeg lest Den gylne notatbok er min konklusjon er at det er en gylden bok, en deilig utfordrende og omfattende bok om livets mangslungenheter.

"Den gylne notatbok er en roman
som tar kvinners liv på alvor. Sammen
med Sylvia Plaths Glassklokken,
Simone de Beauvoirs Det annet kjønn
og Virginia Woolfs Et eget rom hører den
hjemme blant kvinners viktigste ytringer i det
forrige århundre."
Janneken Øverland


"For meg er Den gylne notatbok en feministisk klassiker, det britiske motstykket til Simone de Beauvoirs Det annet kjønn, en bok som bør leses av alle tenkende kvinner og menn. Det store med Den gylne notatbok er at den framstiller kvinner som er seg sitt kjønn helt og fullt bevisst samtidig som de er bærere av allmenne problemstillinger omkring skrift, politikk og kjærlighet. Lessing tar for gitt at kvinner er like gode eksempler på det allmenne som menn. Den gylne notatbok er et mesterverk."
Toril Moi i etterordet til Den gylne notatbok

Originaltittel: The golden Notebook
Første gang utgitt: 1962
Oversatt av Mona Lange
]]> servlet/VisBildeServlet?bildeId=92647 servlet/VisBildeServlet?bildeId=92647 servlet/VisBildeServlet?bildeId=92686 Lessing, Doris BK Skjønnlitteratur> Roman> Klassiker 1334697 Doris Lessing 103820 Utdrag fra Den gylne notatbok 103821