Meny
9788205345263Autisme FORORD
Takk
DEL 1 AUTISME: DIAGNOSE, OPPLÆRING OG BEHANDLING KAPITTEL 1 HVA ER AUTISME OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING?
Diagnosen autisme
Når kan diagnosen stilles?
Tilstander som ligner på autisme
Autisme og psykisk utviklingshemning
Hva innebærer psykisk utviklingshemning?
Autisme og problematferd
Problematferd kan endres og utvikling stimuleres
KAPITTEL 2 ATFERDSANALYSE: EN ARBEIDSMODELL
Et utvidet atferdsbegrep
Grunnbegreper
Noe atferd påvirkes lite av konsekvenser
Spesielle begreper om språk
KAPITTEL 3 OPPLÆRING OG BEHANDLING AV BARN MED AUTISME I PRAKSIS
Atferdsanalysens utvikling
Opplæring
Behandling av problematferd
DEL 2 AMANDAS HISTORIE KAPITTEL 4 AMANDAS TRE FØRSTE ÅR.DIAGNOSEN AUTISME
Mors opplevelse
Diagnosen
Ting begynner å skje
Tidlig vurdering av prognose
KAPITTEL 5 BARNEHAGE - DEN FØRSTE OPPLÆRINGEN
Innkjøring i barnehage
Den grunnleggende opplæringen
Erfaringer fra den førstetiden
Bruk av forsterkere
Tale - en utfordring
Mer avansert språktrening
Opplæring utenfor barnehagen
Alle ble noen erfaringer rikere
Om å slutte i barnehagen
KAPITTEL 6 AVLASTNING
Et sjeldent lykketreff
Avlastningens oppstart
Læring på flere arenaer
Avlastningsfamiliens inntrykk av Amanda
Språkutvikling
Farvel til Tone og Andreas
KAPITTEL 7 AMANDA BEGYNNER PÅ SKOLE
DEN VIDERE OPPLÆRINGEN
Kontinuitet kan ikke tas for gitt
Det viktigste var språk
Problematferd
Amanda ved slutten av første skoleår
KAPITTEL 8 FLYTTING NY SKOLE OG NY VEILEDNING
Ny skole i ny kommune
Veiledning fra spesialisttjenesten
Autisme kan være noe nytt
Hva gjør vi uten lærer?
Det ble bra til slutt
KAPITTEL 9 VIDERE SKOLEGANG
Amanda kom i gang igjen
Materiell som strukturerer opplæringen
Språkopplæring
Tall og regning
Andre temaer
Problematferd
Skole er ikke alt
KAPITTEL 10 AVLASTNING DE SISTE ÅRENE
Den første tiden i en ny kommune
Retningslinjer for håndtering av problematferd
Avlastningen flyttes til hjemstedet
Innholdet i avlastningen
Problematferd
Amanda har slått seg til ro
KAPITTEL 11 HVOR STÅR AMANDA I DAG?
Språklig
Andre endringer
Amanda har fortsatt autisme
Det sosiale: et kapittel for seg
Hvor godt har Amanda det?
KAPITTEL 12 HÅP OG TANKEKORS
Foreldre bestemmer hva de ønsker for sitt barn
ANBEFALT LITTERATUR STIKKORD
Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS