Meny
 
9788204140784 Å leve med Asperger Forord Innledning KAPITTEL 1 Å fortelle det eller ikke fortelle det, det er Aspergerspørsmålet KAPITTEL 2 Diagnostisering av voksne KAPITTEL 3 Trygghet og selvtillit KAPITTEL 4 Psykiatri og Asperger syndrom KAPITTEL 5 Å bli forklart noe eller å bli satt på plass? Gjensidig åpenhet under den diagnostiske samtalen KAPITTEL 6 Psykisk helse i forhold til diagnose, åpenhet og selvtillit for mennesker med Asperger syndrom KAPITTEL 7 En som slapp unna KAPITTEL 8 "Hvorfor er det så vanskelig?" Å informere den unge om diagnosen KAPITTEL 9 Å fortelle jevnaldrende barn om Asperger syndrom: Noen tanker om hvordan og hvorfor KAPITTEL 10 Å fortelle medelever på ungdomsskolen at man har Asperger syndrom KAPITTEL 11 Samtalen KAPITTEL 12 Å stå fram: Vi snakker om det som gjør oss menneskelige KAPITTEL 13 Åpenhet - et foreldreperspektiv KAPITTEL 14 Stå fram KAPITTEL 15 Diagnose, åpenhet og selvtillit i seksualitet og parforhold KAPITTEL 16 Åpenhet når man får diagnosen som voksen KAPITTEL 17 Å stå fram som autist på arbeidsplassen KAPITTEL 18 Informasjon til myndighetspersoner Om forfatterne