Meny
 
9788205377516Tolv og en halv tale Fortale: ved Johan Dragvoll og Bjørn Christer Ekeland 1. LOVTALE. Om litteraturen og loven: avsnitt om de gjensidige grunnlovene i begge 2. RETTSTALE. Fra naturretten til rettens natur - Ludvig Holberg 3. DOMSTALE. EKSKURS. Nulldokumenter på dommens dag, fra Holberg til Ibsen 4. OVER-TALE. KILLING AN ARAB =? Om domstalen som litteratur og litteraturen som domstale: Albert Camus' roman Den fremmede 5. TALE FOR DAGEN. Terrorens troper og tropenes terror. Krigen mot terrorisme i lys av Graham Greenes roman The Quiet American 6. PÅ TALEFOT. Om dazzaenes rettsbegrep, dekonstruert: Áillohas' ordkunst i lys av nor(d)ientalismen 7. OMTALE. Solskinnshistoria om norsk Høyesterett sett fra skyggesida, samt om Staff og Derrida og det å dømme 8. ÆRLIG TALT! Retten som forbrytelse: Tilfellet Treholt og rettsvesenets semiotikk 9. SORT TALE. Underlig frukt? Fra Billie Holiday til Abu Ghraib - omkring selvjustisens rettshistorie i USA 10. RETT FRA LEVEREN. Forbrytelsen var nytelsen: Jokkes poplyrikk som poesi på kant med loven 11. SMALL TALK RUNDT RETTSVESENETS UVESEN. E-post-brev til min venn o.n@hotmail.com om Arnulf Øverlands moralske maksimer 12. TUNGE TALER. Om Vestens nye rettsorden: fra Hitler-Tysklands til USA-Bushs totale krig + 1/2. BAKTALE. Historia om Harro Harring og loven og litteraturen Takketale etter ord Litteratur Register Digitalt tilrettelagt og levert av © DnBB AS