9788274773653Bevissthet og fysisk virkelighet Innledning 1. Hva er bevissthet?
Bevissthet
Kvalia
Subjektivitet
Eliminativisme
Intensjonalitet
Hva er hjerne-bevissthet-problemet?
2. Fysikalisme
Hva er fysikalisme?
Hva er fysiske egenskaper?
Funksjonalisme
Problemer med token-funksjonalismen
3. En kritikk av moderne fysikalisme
Descartes' argument for substansdualisme
Kunnskapsargumentet
Kritikk av kunnskapsargumentet
Problemet om det fremmedpsykiske
Vitenskapelig belegg for kunnskapsargumentet
Det forklaringsmessige gapet
Epifenomenalisme
Er zombier mulig?
Oppsummering av kunnskapsargumentet og det forklaringsmessige gapet
4. Naturvitenskapelig kunnskap
Persepsjon
Disposisjoner og kategoriske egenskaper
Fysiske teorier beskriver disposisjoner og kausale strukturer
5. Bevissthetens plass i naturen
Immanuel Kant og Arthur Schopenhauer om hjerne-bevissthet-problemet
Fra Østerrike til Australia
Nøytral monisme
Nøytral monisme og argumentene mot fysikalismen
Panpsykisme
Kosmisk bevissthet
6. Nøytral monisme
Strukturproblemet
Uavgjørbarhet
Bevissthet, fysikk og den håpefulle fremtid
Bevissthet og vitenskap
Nøytral monisme og Colin McGinns mystisisme
Oppsummering
Avsluttende kommentarer Litteratur