Velg blant 2,6 millioner titler

De mest populære jentenavnene i 2002

Navnene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Sara
Opprinnelse: Hebraisk navn.
Betydning: Av Sarai, som
betyr 'fyrstinne'/'prinsesse'. Navnedag: 16. mai.
Antall i 2002: 4874 personer har navnet som første fornavn, 2829 som eneste.
Historisk: Navnet assosieres første og fremst med Sara som er nevnt i Bibelen. Hun var gift med patriarken Abraham, og barnløs til de var rundt nitti år gamle da de ble lovet å få en sønn - Isak.
Bruk: Navnet var mye brukt på 1700-tallet. Fra slutten av 1800-tallet gikk navnebruken ned til et bunnivå rundt 1935. Deretter var det lite brukt frem til 1970 da navnet begynte å bli populært igjen, og rundt 1980 kom en popularitetsbølge som ennå stiger. Fra 1997 til 2002 har antall navnebærere økt med femti prosent. Se Cara, Sally, Sarah, Sarai, Sarina, Sarine, Sarita, Saron og Zara.

Ida
Opprinnelse: Tysk navn.
Betydning: Usikker. Kortform av sammensatte tyske navn som begynner på Ida- og Idu-, men kan også komme av andre tyske navn.
Navnedag: 4. september.
Antall i 2002: 14 052 personer har navnet som første fornavn, 6642 som eneste.
Historisk: Navnet er kjent blant annet fra H.C.Andersens eventyr "Den lille Idas blomster" fra 1835.
Bruk: Navnet var særlig populært i Finnmark på 1800-tallet. En liten popularitetsbølge fra slutten av 1800-tallet sank gradvis ned til et bunnivå i 1945. Deretter ble navnet lite benyttet frem til slutten av 1960-årene. Rundt 1970 kom en ny, kraftig popularitetsbølge som fremdeles varer, selv om den har sunket siden 1990. Fra 1997 til 2002 økte antall navnebærere med tyve prosent. Se Ide.

Thea
Opprinnelse: Kortform av navn.
Betydning: Kortform av Dorthea, Dorothea, Therese og Theodora.
Antall i 2002: 5096 personer har navnet som første fornavn, 2906 som eneste.
Bruk: Fra 1997 til 2002 økte antall navnebærere med seksti prosent. Se Dorthea, Dorothea, Tea, Therese og Theodora.

Julie
Opprinnelse og betydning: Se Julia.
Navnedag: Se Julia.
Antall i 2002: 8006 personer har navnet som første fornavn, 5477 som eneste.
Historisk: Navnet er velkjent blant annet fra William Shakespeares Romeo og Julie fra 1594.
Bruk: I motsetning til Julia var navnet meget populært på 1800-tallet. En stor popularitetsbølge fra 1800-tallet sank ned til et bunnivå i 1935. Deretter ble navnet lite brukt frem til slutten av 1960-årene. Rundt 1970 kom en meget stor popularitetsbølge som varer fremdeles, fra 1997 til 2002 økte antall navnebærere med nesten førti prosent. Se Julia.

Nora
Opprinnelse: Form av navn.
Betydning: Kortform av Eleonora.
Navnedag: 14. april (Sommerdag, Sumarmål, Sommermål, Flyttardag).
Antall i 2002: 4618 personer har navnet som første fornavn, 2910 som eneste.
Historisk: Hovedpersonen Nora i Henrik Ibsens "Et dukkehjem" fra 1879.
Bruk: Navnet var en god del benyttet fra siste del av 1800-tallet frem til 1945. Deretter lite brukt til begynnelsen på 1970-årene. Rundt 1975 kom en økning, og i 1985 kom en popularitetsbølge som stiger fremdeles. Fra 1997 til 2002 er antall navnebærere økt med over femti prosent. Se Eleonore, Norah, Nona og Noreen.

Emma
Opprinnelse: Tysk navn.
Betydning: Antagelig kortform av tyske navn som begynner på erm og irm, som betyr 'stor'/'veldig'.
Navnedag: 23. januar.
Antall i 2002: 3743 personer har navnet som første fornavn, 2065 som eneste.
Historisk: Emma (død 1052). Angelsaksisk-dansk dronning.
Bruk: En meget stor popularitetsbølge fra 1800-tallet sank ned til et bunnivå i 1935. Deretter ble navnet lite brukt frem til begynnelsen på 1980-årene. Rundt 1985 kom en ny, stor popularitetsbølge som fremdeles stiger. Fra 1997 til 2002 økte antall navnebærere med åtti prosent. Utviklingen siden 1800-tallet har vært noenlunde identisk med Emilie. Se Irma.

Ingrid
Opprinnelse og betydning: Se Ingerid.
Navnedag: Se Ingerid.
Antall i 2002: 24 911 personer har navnet som første fornavn, 15 315 som eneste.
Historisk: Navnet er kjent blant annet fra to norske dronninger i middelalderen, og fra vår stadig like aktuelle Peer Gynt av Henrik Ibsen i 1867. Bruk: I likhet med Ingerid har navnet vært mye brukt fra 1300-tallet. Rundt 1880 kom en meget stor popularitetsbølge som var på det høyeste rundt 1920. Deretter sank den en del til rundt 1970, da den økte igjen. Den første popularitetsbølgen hadde en topp mellom 1905 og 1930, den siste stiger fremdeles. Se Ingerid og Ingri.

Emilie
Opprinnelse: Hunkjønnsform av fransk navn.
Betydning: Av romersk familienavn; Aemilius.
Antall i 2002: 4847 personer har navnet som første fornavn, 3972 som eneste.
Bruk: En popularitetsbølge fra slutten av 1800-tallet sank ned til et bunnivå i 1925. Deretter ble navnet lite brukt frem til begynnelsen på 1980-årene. Rundt 1985 kom en ny, meget stor popularitetsbølge som fortsatte å stige i 1990-årene. Fra 1997 til 2002 økte antall navnebærere med nitti prosent. Siden 2000 er navnet blitt mindre populært. Se Emil, Emeli, Emilia, Emmy, Milla, Mille og Milly.

Hanna
Opprinnelse: Hebraisk navn.
Bertydning: Av channa som betyr 'nåde', eller kortform av Johanna.
Navnedag: 5. januar (Tolvte dags jul, Helligtrekongers aften, Gamle Julaften).
Antall i 2002: 4714 personer har navnet som første fornavn, 2576 som eneste.
Historisk: Hanna Winsnes (1789-1872). Forfatter, berømt for sin kokebok (1845).
Bruk: Navnet var mye brukt i Nord-Norge sist på 1700-tallet, og var også mye benyttet på 1800-tallet. En meget stor popularitetsbølge fra 1800-tallet sank ned til et bunnivå i 1960, og navnet var særlig benyttet i Rogaland og Troms. Rundt 1975 kom en ny popularitetsbølge som fremdeles varer. Fra 1997 til 2002 økte antall navnebærere med tyve prosent. Se Hannah, Hanne, Hannie, Hanny og Johanna.

Maria
Opprinnelse: Gresk/latinsk navn.
Betydning: Fra det hebraiske kvinnenavnet Mirjam, som har ukjent betydning.
Navnedag: 25. mars (Vårfruemesse, Marimesse om våren, Vårmesse, Maria bebudelsesdag).
Antall i 2002: 12 900 personer har navnet som første fornavn, 7854 som eneste.
Historisk: Årsaken til at Maria alltid har vært så populært verden over, er naturligvis på grunn av jomfru Maria, Jesu mor. Navnet har vært mye brukt som keiserinne og dronningnavn, og her til lands er navnet også bakgrunnen for en rekke navn i floraen (Mari-). Det ble imidlertid ikke benyttet som fornavn för 1500-tallet, fordi "det anså seg ikke for en jordisk kvinne å bære navnet". Men hele tre kongedøtre fikk navnet...
Bruk: Navnet ble brukt på 1000-tallet til noen av døtrene av kong Harald Hardråde, Harald Gille og Eisteinn Magnusson, men det ble ikke allment før på 1500-tallet i formen Mari. På 1700-tallet var det mye brukt, spesielt i Østfold og Vestfold, senere Sogn og Fjordane. Navnet holdt seg populært gjennom hele 1800-tallet frem til rundt 1920, da det kom en liten nedgang som varte til 1950-årene. Rundt 1975 kom en stor popularitetsbølge som varer fremdeles. Se Madonna, Maia, Maiken, Maja, Maire, Mari, Maria, Mariah, Mariken, Marina, Marion, Marisa, Marita, Marja, Mary, Mia, Mimmi, Miriam, Mirjam og Ria.