Meny
 
4299361 Vi morer oss til død Vi morer oss til døde er mediekritikk på sitt krasseste. Da den utkom i 1985 var den et av de mest markante bidrag i mediedebatten, og ble raskt opprettet som referanse innenfor medievitenskapen. ]]> Vi morer oss til døde er mediekritikk på sitt krasseste. Da den utkom i 1985 var den et av de mest markante bidrag i mediedebatten, og ble raskt opprettet som referanse innenfor medievitenskapen. Det interessante med Postmans bok er at den kanskje er enda mer relevant lesning i dag enn da den kom ut. Ikke som et vitenskaplig dokument, men som en skildring av utviklingen i vårt samfunn.]]>

"Vår politikk, religion, idrett, utdannelse, nyhetsformidling og handel er forvandlet til samstemte vedheng til underholdningsindustrien, stort sett uten protester, faktisk uten at det har vakt særlig oppsikt blant folk flest. Følgen er blitt at vi nå er et folk som står i fare for å more seg i hjel."
Fra Vi morer oss til døde

"Postman må lesast i den profetiske tradisjonen, slik vi kjenner den frå frankfurtarskulens tidlege fase, frå McLuhan - og frå skjønnlitteraturen. ( ...) I forhold til ein profet av denne typen, spør ein ikkje om alle hans påstandar er korrekte. Ein spør om dei tendensane han åtvarer mot, faktisk finst, og om det finst grunn til kulturell bekymring langs dei linjene han dreg opp. Det er vanskeleg å svara nei på det. For vi lever i fiktive tider; ikkje fordi vi les eller ser god fiksjon, men fordi vi går oss vill i kva som er fiksjon og kva som er realitetar. Og då treng vi ei myndig røyst som kan minna oss om skilnaden."

JAN INGE SØRBØ
har skrevet det innledende essayet til Vi morer oss til døde ]]> servlet/VisBildeServlet?bildeId=180868 servlet/VisBildeServlet?bildeId=180868 servlet/VisBildeServlet?bildeId=180866 Postman, Neil DK Faktabøker> Filosofi Faktabøker> Religion/livssyn 1320355 Biografi Neil Postman 185221