Meny
Velg blant 2,6 millioner titler

15 gode grunner til å lese

Klokt sagt om bøker
(hentet fra Svenska Barnboksakademins nettside):

Bøker
* hjelper oss til å utvikle språket og ordforrådet.
* utvider vår bevissthet og vår verden og gir oss nye ideer og begrep å tenke med
* stimulerer fantasien og trener oss i å skape indre bilder
* gir oss kunnskap om alt mellom himmel og jord
* utvikler vårt følelsesliv og vår evne til empati.
* kan gi kraft og inspirasjon, underholdning og spenning
* kan vekke nye spørsmål og gi oss noe å tenke videre på
* lærer oss etikk, lar oss fundere over rett og galt, godt og vondt
* viser oss at det finnes flere svar på spørsmålene og at det meste kan sees fra flere sider.
* hjelper oss til å forstå oss selv.
* hjelper oss til å forstå andre.
* gir oss selskap når vi er ensomme.
* åpner veien til litteraturen - en uendelig verden som varer livet ut!

"Gjennom bøkene blir jeg tusen mennesker, men forblir allikevel meg selv."
C.S Lewis

"Bøkene gir meg bilder til å tenke med."
Aidan Chambers
Listen er utarbeidet av Svenska barnboksakademin. Besøk deres nettsider på www.barnboksakademin.com