Rådyret - det lille storviltet

Tett på rådyret!

Rådyret som jaktobjekt har alt hva en ivrig jeger begjærer: Jakttiden er lang, jakta er både praktisk og økonomisk håndterlig og man kan lykkes med mange forskjellige jaktmetoder. I tillegg er det et høyverdig og krevende vilt vi har med å gjøre.

Solid trio

Få er vel mer egnet en forfattertrioen Reidar Andersen, Atle Mysterud og Erik Lund til å servere oss standardverket om vårt minste hjortevilt. Med solid bakgrunn fra jakt, forvaltning og forskning er Rådyret - det lille storviltet blitt ei bok som er dette flotte viltet verdig. Det er et omfattende forskningsarbeid, hovedsakelig basert på norske forhold, som ligger bak denne banebrytende boka om rådyret, og med sin spesielle kombinasjon av vitenskapelig og praktisk informasjon vil den garantert bli til glede for alle rådyrjegere.

Innvandrer

Rådyret - det lille storviltet gir leseren mulighet til å bli kjent med rådyret fra nese til speil: biologi, historikk, leveområder, beitevalg, lyder - alt er med i dette omfattende verket, som gir nyttig bakgrunnskunnskap for jegeren. Boka gir gode råd om terreng og priser og hvilke forarbeid som er nødvendig for å lykkes. Deretter gjennomgåes alle aktuelle jaktformer, og sjelden har vi lest så konkrete og matnyttige råd.

Rådyret kan felles både med rifle og hagle, og boka veileder leseren elegant gjennom valg av våpen, ammunisjon og siktemidler. For den nybakte rådyrjeger vil kapittelet om vomming, flåing og grovpartering være meget nyttig.

Mange rådyrjegere ser med bekymring på økende bestander av store rovdyr.

Boka gjør rede for den nyeste viten om rådyrets forhold til rovdyr, og en del utbredte myter avlives. Særlig er gaupas effekt på rådyrbestanden grundig behandlet i boka.

Reidar Andersen er professor ved Institutt for Biologi ved NTNU. De siste 10 år har han ledet flere prosjekter hvor rådyr og gaupe har stått sentralt. Han er ivrig jeger. Atle Mysterud er lidenskapelig jeger og har felt et tresifret antall rådyr. Mysterud er forsker med både hovedfag og dr. grad som omhandler rådyrets areal- og habitatbruk

Erik Lund er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole, og har arbeidet i den offentlige viltforvaltning i nærmere 20 år. Forvaltning av hjortevilt har vært en av de sentrale oppgaver.

Tittel: Rådyret - det lille storviltet

Forfatter: Reidar Andersen,

Atle Mysterud og Erik Lund

ISBN: 82-7643-342-1

Pris: Kr 499,-

Sider: 256 sider

Format: 21 x 29 cm

Innbundet

Rikt illustrert med fargefotografier

Utgitt juli 2004

Publisert: 14.06.2004
Velg blant 2,6 millioner titler