Meny
6023797 Zzzzzap med DVD er et pedagogisk prosjekt av høy klasse som langt på vei fjerner frustrasjonene og baner vei for kasteglede og følelse av mestring. ]]> servlet/VisBildeServlet?bildeId=314322 left Zzzzzap er et helt konsept både for dem som skal lære å kaste og for dem som vil kaste bedre. Zzzzzap er akkurat den kastepedagogikk jeg ønsket meg som frustrert fersking, men som fortsatt gir åpenbaringer etter over 25 år som ivrig kaster. La det være sagt med en gang: Denne boka og DVD-en overgår alt som tidligere er publisert om fluekasting, både her til lands og internasjonalt. Hvorfor? ]]> PRESENTERT AV SVEIN RØBERGSHAGEN

Profesjonell pedagog
Forfatteren Mathias Lilleheim er idrettspedagog med stor innsikt i læring av bevegelse og koordinasjon. Om man kaster et spyd eller en flue: Prinsippene for å lære bevegelse og koordinasjon er de samme. Dette kan Mathias på et profesjonelt nivå. Han er idrettspedagogen som ble en fanatisk fluekaster. Både rekkefølgen og kombinasjonen er uslåelig. I tillegg er han fluekasteren som vet hvor skoen trykker. Omfattende kursvirksomhet, spesielt som ansvarlig for NJFFs instruktørkurs har gjort det mulig å utvikle en felles plattform som er både målrettet og effektiv for å lære fluekasting.

Fire prinsipper
Zzzzzap
beskriver hvordan du skal lære i motsetning til å beskrive et utall varianter av ulike fluekast. Den appellerer, som forfatteren sier, mer til sjela enn til intellektet og forenkler fluekastingen til innlæringen av fire sentrale prinsipper. Og konseptet gir deg redskaper for å lære. Det viktigste består av litt nylontau, noen borrelåsremser, messingringer, klesklyper, noen treplugger og et vannglass. Ved litt egeninnsats med disse remediene vil du i kombinasjon med boka og DVD-en kunne være din egen læremester med kontinuerlig mulighet til å korrigere feil. Du får ulike øvelser for hvert grunnkast, forklart i både tekst og bilder, med beskrivelse av eventuelle vanskeligheter, potensielle feil og hvordan du unngår disse feilene. Aldri har du blitt hjulpet mer på vei.

Originalitet og humor
For å lære fluekasting er det avgjørende å finne de riktige metaforer og assosiasjoner som kan koble intellekt og motorikk til en ønsket og kontrollert bevegelse. Lilleheim er et oppkomme av originale vinklinger og uhøytidelige assosiasjoner. Han gjør læringen lett tilgjengelig, han motiverer og han underholder. Progresjonen er tydelig og operasjonalisert, tempoet behagelig med nyttige og gjentakende henvisninger til tidligere punkter. Mye tid vies øvelser som ikke inkluderer stang og snøre, dermed minskes prestasjonsangsten og det blir lettere å lære.

Boka er rikt illustrert med høykvalitets foto av Yngve Ask, som på en utmerket måte støtter teksten. Som bok og DVD er Zzzzzap det komplette læringsopplegg for fluekasting, en gullgruve for så vel nybegynneren som perfeksjonisten. Med dette opplegget må vi lykkes!

]]>
servlet/VisBildeServlet?bildeId=314321 servlet/VisBildeServlet?bildeId=314320 https:// https:// vis_du_sparer 1337695 06.10.2004