Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterpris

Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterpris deles ut til en oversetter på grunnlag av «generell gjerning», ikke for en bestemt oversettelse. Dette er i tråd med intensjonene til den nå nedlagte Norsk Kulturråds pris.

Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond ble opprettet i 1996 i samarbeid mellom Norsk Oversetterforening, Cappelens Bokklubber og De norske Bokklubbene.

Følgende personer har mottatt Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterpris:

2005: Mona Lange Les mer
2004: Knut Ofstad Les mer
2003: Christian Rugstad
2002: Per Qvale
2001: Knut Johansen
2000: Bjørn Alex Herrman
1999: Åse-Marie Nesse
1998: Magnus Ulleland
1997: Merete Alfsen

Norsk kulturråds oversetterpris

Følgende mottok Norsk kulturråds oversetterpris i årene 1968 til 1994:

1994: Kari Risvik
1993: Olav Angell
1992: Jan Erik Vold
1991: Isak Rogde
1990: Anne-Lisa Amadou
1989: Aud Greiff
1988: Paal Brekke
1987: Geir Kjetsaa
1986: Halldis Moren Vesaas
1985: Gunnel Malmstrøm
1984: Albert Lange Fliflet
1983: Ivar Eskeland
1982: Herbert Svenkerud
1981: Peter Magnus
1980: Kjell Risvik
1979: Carl Hambro
1978: Axel Amlie
1977: Odd Bang-Hansen
1976: Lotte Holmboe
1975: Olav Rytter
1973: Trygve Greiff
1972: André Bjerke
1971: Hartvig Kiran
1970: Nils Lie
1969: Eli Krog
1968: Sigmund Skard