Meny

Livet i fjæra

Den lange kysten vår innbyr til store naturopplevelser i det små for alle som er glade i kyst og sjø. Livet i fjæra byr på spennende oppdagelser, nye kunnskaper og mye naturglede.

Vann virker tiltrekkende på oss. Under vannflata finner du en vakker og spennende verden, og i fjæra er det mye å observere og sanke. En vanlig langgrunn fjære kan myldre av liv, og stein, grus, tang og tare gir skjul for en rekke smådyr. Organismer som lever i fjæra er tilpasset et varierende miljø, og vannet er i stadig bevegelse. Mange fiskeslag kommer inn ved høyvann for å beite på smådyrene, og fastsittende dyr som skjell og rur filtrerer vannet for små organismer som kommer sivende med tidevannet. Her er det mye å oppdage!

Tusener av mil med opplevelser
For oss nysgjerrige er 8 300 mil med kystlinje en tumleplass av dimensjoner! Ingenting slår følelsen av å rusle langs land når det er lavvann og mye spennende ligger igjen i fjæra etter at havet har trukket seg tilbake. For voksne kan en slik vandring være særlig avkoblende, for barn er det en spennende skattejakt. Og hva med å skaffe deg en dykkermaske og en våt- eller tørrdrakt og forlenge badesesongen? Du skal ikke mange meter fra land før en fargerik og fascinerende verden åpner seg, hvis du er på rette stedet, vel og merke.

Vann som strømmer
For å forstå livet i fjæra, trenger vi kunnskap om vannets egenskaper og grunnleggende prinsipper for hvordan naturen veksler. Det er viktige, overordnede faktorer som spiller inn, og som blir beskrevet i godt boka. For eksempel kan du lese om Den norske kystrømmen som følger Norskekysten, og hvilken betydning Atlanterhavsstrømmen har. Tidevannet og vinden er viktige drivkrafter for havstrømmer. Men selv om de overordnede fysiske faktorene styrer, dannes det lokale forhold langs en kyst som vår, som har så mange øyer, holmer, skjær og fjorder. Tidevannet er antagelig den viktigste enkeltfaktoren som påvirker livet i fjæra, og det er stor forskjell fra nord til syd i landet. Boka forteller også mye om hva temperatur og saltholdighet har å si og om økologiske prinsipper. Hvilke organismer utgjør de ulike næringskjedene? Her er mye informasjon å hente for sportsfiskeren, for eksempel. Hva beiter fisken på under ulike forhold og hva får fisken til å trekke nærmere land? Svar på slike spørsmål øker sjansene for fangst!

Mangfoldig kyst
Boka tar for seg de ulike naturtypene, hva som karakteriser dem og hvilke organismer som er knyttet til disse. Vi har blant annet rullesteinsstrender, klippekyst, poller, ålegressenger, sand og mudderflater og alle har en tilpasset flora og fauna. Andre del av boka tar for seg alle artene og denne delen fungerer perfekt som oppslagbok og er mest morsom å bla seg gjennom. Dessuten finner du nyttig informasjon om for eksempel sanking av skjell, tang og tare, hvis sulten skule overmanne deg. Og hva vet du fra før om tøffelsnegl, stankelbeinskrabbe, tangpungreke og lansettfisk? Her har du sikkert litt å gå på! Livet i fjæra er et skattkammer av kunnskaper om alle organismer og samspill i fjæra. Dette er boka alle som har en eller annen tilknytning til sjøen bør ha i hylla og på oppdagelsestur langs kysten. Du får mange fine forslag til hva man kan finne på i fjæra av spennende aktiviteter, for eksempel sammen med barna. Bildene er i seg selv en nytelse!

Publisert: 01.03.2010
Velg blant 2,6 millioner titler