Monica Kristensen: Operasjon Fritham
«Å lese en ny bok er som å få en ny venn. Å lese den om igjen er som å møte en gammel bekjent.»