Ketil Bjørnstad: Verden som var min. Åttitallet
«Bøker og lesning – det er et av  sivilisasjonens største undere.» Maria Dabrowska