Meny
 

Humoristen og Don Quijote

Alexander L. Kiellands "Garman & Worse" som tragikomisk roman

Forfattaren gjer ein analyse av Alexander Kiellands roman Garmand & Worse med utgangspunkt i humor og såkalla quijotisme; ei form for tragikomisk heroisme med røter tilbake til Cervantes' roman Don Quijote. Les mer
Vår pris
310,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 310,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Forfattaren gjer ein analyse av Alexander Kiellands roman Garmand & Worse med utgangspunkt i humor og såkalla quijotisme; ei form for tragikomisk heroisme med røter tilbake til Cervantes' roman Don Quijote. Granskinga byggjer på eit doktorgradsarbeid frå 2004. Har litteraturliste og register.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

1 Det litterære komplekset
1.1 Kielland før og nå

1.2 Humor

1.3 Quijotes skugge

1.4 Humoristen, riddaren og quijote

1.5 Struktur


2 Metode
2.1 Det dialogiske ordet

2.2 Intertekstualitet

2.3 Tekst og kontekst


3 Kunsten å segla
3.1 Skip og teater
3.1.1 Havet i tekst og røyndom

3.1.2 Tilskodar og forlist

3.1.3 "Livets Dampkraft"


3.2 Det mangfaldige havet
3.2.1 Fortuna

3.2.2 "Evangelium" og "Lov"

3.2.3 Det romantisk-religiøse havet


3.3 Vitskap og metafor


4 Komisk elegi
4.1 Det idylliske livet
4.1.1 Den parodiske Strandboeren

4.1.2 Idyll og kropp

4.1.3 Røyndom og vemod


4.2 Sentimentalitet og humor

4.3 "Ællingen" og "riddaren"
4.3.1 Det inverterte eventyret

4.3.2 Styrmannen og fyret


4.4 Helten og det borgarlege livet


5 Teori
5.1 Humor og tragikomikk
5.1.1 Definisjon av humor

5.1.2 Teoriar om humor, komikk og latter

5.1.3 Vemodigsympatisk humor

5.1.4 Høffdings store humor

5.1.5 Umogen humor

5.1.6 Humor som indirekte meddeling


5.2 Den tragikomiske romanen

5.3 Quijotisme
5.3.1 Helten som quijote

5.3.2 Quijote og rettferd

5.3.3 Mimetisk begjær

5.3.4 Autoral quijotisme6 Ansikt og maske
6.1 Det doble Sandsgaard
6.1.1 Arbeid og nyting

6.1.2 Det gamle og det nye

6.1.3 Ungekonsulen som quijote


6.2 Den aspirerande salongen
6.2.1 Salongen som theatrum mundi7 Radikalaren og quijote
7.1 Dei mislukka "talerøyra"

7.2 Rachel og den quijotiske martyren

7.3 Troens Ridder og den tause radikalismen

7.4 Kjærleik og lønn


8 En fremmed
8.1 Drillaren

8.2 Dandyen og koketta

8.3 Rollespel og melodrama

8.4 Rivalen og "den hellige Indignation"


9 Retten og Vrangen
9.1 Forvrenging, sentimentalitet og komikk

9.2 Kjærleik og tragikomikk

9.3 Krise, omvending, konklusjon

9.4 Kyrkjegarden som teater

9.5 Humor, medliding, indignasjon


10 Ekteskap og relativ radikalisme
10.1 Helt og struktur

10.2 Tidas gang

10.3 Radikalar og "son"

10.4 Quijotes unge omvending

10.5 Ekteskap som "død" og komedie

10.6 Det relative ordet


11 Forlis og indignasjon
11.1 Den svake og den sterke
11.1.1 Natur, erotikk og død

11.1.2 Tragedie og melodrama


11.2 Indignasjon, medliding og 'sadomasochisme'

11.3 Vraket, styrmannen og havet


12 Kielland som humorist og quijote
12.1 Forfattaren som quijote

12.2 Quijotisme og indirekte kommunikasjon


13 Kiellands "siste ord"
13.1 Hav og verd

13.2 Humoristen og riddaren

13.3 "Ord" for nye sjøreiser


Litteratur

Register