Meny
 

Narratologi

en innføring i anvendt fortelleteori

Serie: LNUs skriftserie 121

Boka tar utgangspunkt i episke teksters lagdeling (fortelling, historie, narrasjon) og drøfter muligheten av et fjerde nivå - kontekstnivået.


Dette perspektivet holdes gjennom hele boka. Les mer
Vår pris
379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Boka tar utgangspunkt i episke teksters lagdeling (fortelling, historie, narrasjon) og drøfter muligheten av et fjerde nivå - kontekstnivået.


Dette perspektivet holdes gjennom hele boka. Hovedtemaer er: forskningstradisjon, fortelling og historie, kronologi og hurtighet, frekvens, fokalisering, narrativ underordning og leserens rolle. Dette er en innføringsbok for studenter i nordisk og allmenn litteraturvitenskap.

Fakta

Innholdsfortegnelse
1 INNLEDNING
Utgangspunkt

Den glade amatør og den strenge forsker

Narratologi som strukturalistisk retning

Noen grunnholdninger til narratologien


2 DE NARRATIVE NIVÅER
Mimetisk litteraturkritikk

Fiksjon eller virkelighet?

Fortelling, historie, narrasjon

Forfatter, verk, leser

Kontekstnivået


3 REKKEFØLGE
Fortellingen og historiens tidslinjer

Valg av terminologi

Anakronier: analepser og prolepser

Homo- og heterodiegetiske anakronier

Kronologivariasjoner

In medias res-åpninger og det fortidige

Kompletive og repetitive analepser

Prolepser i praksis

Akronier


4 HURTIGHET
Rytme

De fire hovedformene

Ellipse

Pause

Scene og referat

Rytmevariasjoner


5 FREKVENS
Singulativ og iterativ fortelling

Anaforisk og repetitiv frekvensform

Repetisjon som problem


6 FOKALISERING
"Hvem ser" versus "hvem snakker"

Intern og ekstern fokalisering

Variabel fokalisering


7 FORTELLERSTEMME - PERSONSTEMME
Å fortelle eller å vise frem?

Fortellerstemmens autonomi?

Den upålitelige forteller og den immanente forfatter

Lingvistiske soner, ryktegjengivelse, intertekstualitet

Talegjengivelsens grunnformer

Fri indirekte stil

Stemmevariasjoner


8 NARRASJONENS PLASSERING
Plassering i tid og nivåer

Etterstilt narrasjon

Foranstilt, interkalert og simultan narrasjon

Narrasjonen som del av historien

Hierarkiske nivåer

Rammefortelling

Tematiske nivåer?


9 AVSLUTNING
Historienivået og aktantmodellen

Fortellingens diskurs - i det videre


LITTERATUR

REGISTER