Meny

Oppdag naturen

biologi for lærere : grunnskolelærerutdanning

; Sigmund Lie ; Gunnar Christian Nyhus ; Trond Vidar Vedum ; Torbjørn Ødegaard ; Thor Østbye (Fotograf)

Naturfag er et spennende fag å undervise i. Vi har store muligheter til å variere undervisningen i klasserommet med både teoretiske og praktiske aktiviteter, og vi kan la elevene utfolde seg i det store klasserommet som naturen er. Les mer
Vår pris
649,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 649,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Naturfag er et spennende fag å undervise i. Vi har store muligheter til å variere undervisningen i klasserommet med både teoretiske og praktiske aktiviteter, og vi kan la elevene utfolde seg i det store klasserommet som naturen er.
I de nye nasjonale retningslinjene for naturfag i lærerutdanningen står det at faget skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i naturfag. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon. Oppdag naturen, 2. utgave bygger på disse retningslinjene.
Boka er oppdatert etter fagfornyelsen. Innledningsvis beskrives pedagogiske og didaktiske innfallsvinkler til naturfag i klasserommet og ute i naturen, og disse er helt nyskrevet i denne andre utgaven. Boka beskriver også kjerneelementene i naturfag og er forsterket med et fornyet kapittel om bærekraft.
I tittelen Oppdag naturen ligger et ønske om å gi lærere gode faglige kunnskaper i biologi. Samtidig er det en oppfordring til å ta elevene med ut i naturen for at de skal oppleve og gjøre erfaringer i nærkontakt med planter og dyr.
Cellebiologi, økologi og evolusjon er presentert. Vanlige norske biotoper er behandlet grundig. Sopp, planter og dyr er beskrevet i egne kapitler. Viktige miljøproblemer er belyst med forslag til undervisning for en bærekraftig utvikling. Organsystemer er beskrevet, og det er et eget kapittel om helse og livsstil.
For hvert kapittel er det satt opp læringsmål for studenten og forslag til praktiske læringsaktiviteter for grunnskoleelever.
Innholdsfortegnelse og bokutdrag Last ned omslag
Bokas forfattere er Per Ivar Kvammen, Sigmund Lie, Gunnar Christian Nyhus, Trond Vidar Vedum og Torbjørn Ødegaard. Alle forfatterne har tilknytning til Høgskolen i Innlandet.

Fakta