Meny
 

Dialekter i Norge

Serie: LNUs skriftserie 184

Mangfold er et sentralt stikkord for det språklige norgeskartet. Norske dialekter har en stor plass i det offentlige rom: der mennesker møtes ansikt til ansikt, i radio og fjernsyn, i viser og sanger og i sosiale medier. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Mangfold er et sentralt stikkord for det språklige norgeskartet. Norske dialekter har en stor plass i det offentlige rom: der mennesker møtes ansikt til ansikt, i radio og fjernsyn, i viser og sanger og i sosiale medier. De fleste språkbrukere opplever dialektmangfoldet som positivt, og at den dialekten de har med seg, er knyttet til egen identitet. Dialekten vi snakker, forteller noe om hvem vi er. Denne boka beskriver og forklarer variasjonen vi finner i norske dialekter. Den sammenlikner dialektgrupper og viser forskjeller og likheter. Boka har også et kapittel som gir et riss av dialektologiens faghistorie. Et eget kapittel om samisk hører med, der vi både blir kjent med typiske trekk ved ordforråd og grammatikk, og får lære mer om samisk språkhistorie. Eskil Hanssen har vært førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo. Her har han arbeidd med dialektologi, sosiolingvistikk og talespråklig grammatikk. På 1970-tallet var han leder for prosjektet Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS). Hanssen var dermed med på å fyre av startskuddet for etableringen av sosiolingvistikken som forskningsdisiplin i Norge. I en årrekke har studenter hatt gleden av å høre Hanssen forelese om talemål i Norge, og nå har han samlet sine kunnskaper mellom to permer i en detaljert framstilling av norske dialekter.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Språk i variasjon
Noen grunnbegreper: varietet, variabel, variant, register

Kartlegging av variasjon

Dialektologien som vitenskap

Metoder

Om sosiolingvistikken og dens metoder

Kvantitative og kvalitative metoder

Dokumentasjon: Resultat presenteres

Datateknologi i språkforskning

Språk i endring
Endringer i dialektene i dag og framover

Tidsperspektivet

Vil dialektene dø?Dialektologi i Norge. En historisk oversikt
I begynnelsen: oppskrifter av "merkelige" ord

1800-tallet: forskning med et selvstendig språk som mål

1900-tallet: dialektologien på universitetene


Lydlære og bøyingslære
Taleorganer og språklyder
Vokaler og konsonanter

Kombinasjonsregler: fonotaks

Vokaler i norsk

Kvantitet: lange og korte vokaler

Konsonanter

Oversikt over norske konsonanter: artikulasjonssteder

Norske konsonantsystemer

Trykk

Tone

Tonemer


Dialektale variasjoner
Vokalreduksjon

Apokope

Assimilasjon

Senkning og framskyving

Monoftongering

Diftongering

Innskuddsvokal

Tjukk 1

Retroflektering: assimilasjon med r og tjukk 1

Retroflektering av sl

Lenisering: "blote" konsonanter

Skarre-r

Palatalisering av alveolarer

Palatalisering av velarer

Differensiasjon

Segmentasjon

Bortfall av konsonant

Utvikling av hv

Kvantitet

KontraksjonVariasjon og dialektinndeling
Endinger i infinitiv: kasta, kaste eller kast

Jamvektsregelen

Endingsvokaler i andre ord

Jamning

Morfologi
Uttrykksmidler og språktypologi

Noen historiske endringer i skandinaviske språk

Orddanning


Dialektal variasjon i bøyingssystem
Substantiv

Verb

Personlige pronomen

Nektingsadverbet


Leksikalsk variasjon


Hovedområdene av norske dialekter
Inndeling

Noen inndelinger for og nå

Historikk


De enkelte områdene
Østnorsk
Generelt


Østlandet - flatbygdmål
Geografi

Lydsystem

Vokaler

Konsonanter

Stavelseskontraksjon

Prosodi

Kvantitet

Trykk

Bøyingssystem

Substantiv

Dativ

Verb

Pronomen

Inndeling

Oslomål


Fjellbygdmål
Geografi

Lydsystem

Vokaler

Konsonanter

Prosodi

Kvantitet

Trykk

Bøyingssystem

Substantiv i flertall

Dativ

S-genitiv

Pronomen

Inndeling


Trøndersk
Geografi

Lydsystem

Vokaler

Konsonanter

Prosodi

Tone

Kvantitet

Trykk

Bøyingssystem

Flertall av substantiv

Bøying av hunkjønnsord

Dativ

Pronomen

Inndeling av det trønderske dialektområdet

Målet i Trondheim


Vestnorsk
Inndeling og hovedtrekk


Nordvestlandsk
Geografi

Lydsystem

Vokaler

Konsonanter

Prosodi

Trykk

Kvantitet

Bøyingssystem

Substantiv

Pronomen

Inndeling av området


Sørvestlandsk
Geografi

Lydsystem

Vokaler

Konsonanter

Prosodi

Kvantitet

Trykk

Bøyingssystem

Bøying av hunkjønnsord

Pronomen

Bymåla i det sørvestlandske området

Bergen

Stavanger

lndustristeder

Inndeling av området


Sørlandsk
Geografi

Lydsystem

Vokaler

Konsonanter

Prosodi

Kvantitet

Trykk

Bøyingssystem

Bøying av substantiv

Verb

Pronomen

Inndeling av dialektområdet

Målet i Kristiansand


Nordnorsk
Inndeling og hovedtrekk

Lydsystem

Vokaler

Konsonanter

Prosodi


Tone

Kvantitet

Trykk

Bøyingssystem

Flertall

Bøying av hunkjønnsord

Verb

Pronomen

Syntaks

Spørresetninger med betoningsvariasjon

Orddanning

Innflyttermål

Inndeling av det nordnorske dialektområdet


Samisk og kvensk
Språk og samfunn

Språket i samfunnet - et historisk overblikk

Språket

Språk og kultur i nyere tid


Litteratur

Stikkordregister