Meny
 

Kosthåndboken

veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Norge. Helsedirektoratet (Utgiver)

Kosthåndboken er en revisjon av Statens ernæringsråds retningslinjer for kostholdet ved helseinstitusjonene. Hovedmålsettingen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet. Les mer
Vår pris
205,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Vår pris: 205,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Kosthåndboken er en revisjon av Statens ernæringsråds retningslinjer for kostholdet ved helseinstitusjonene. Hovedmålsettingen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet. God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten er et stort fagområde hvor Kosthåndboken tar for seg ulike sider av dette. Kosthåndboken skal være et praktisk hjelpemiddel for planlegging av måltider og mattilbud, herunder spisemiljø og servering være et praktisk hjelpemiddel for kartlegging av pasientens/brukerens ernæringssituasjon gi et grunnlag for utvikling av ernæringsplan, -prosedyrer og kvalitetsindikatorer innen klinisk ernæring gi anbefalinger om hensiktsmessig matvarevalg og ernæringsbehandling for ulike diagnosegrupper/problemstillinger Kapittel 2 handler om de grunnleggende rammene for ernæringsarbeidet og kapittel 3 omhandler kort ernæringslære og matvarekunnskap. Kapittel 4-5, 7- 8, samt 11-13 handler om tilrettelegging av mattilbudet for ulike grupper. Kapittel 9 tar for seg rutiner for god ernæringspraksis, som handler om å gi pasienten målrettet ernæringsbehandling. Kapittel 10 handler om å forebygge og behandle underernæring. Kapittel 6, samt 14-17 omhandler for det meste kostholdsveiledning og ernæringsbehandling tilpasset den enkelte. Målgruppen for Kosthåndboken er både ledere, helsepersonell og kjøkkenpersonell.

Fakta