Emnet Rettskilder: lovgivning inneholder 350 produkter.


Skipsarbeidsloven ; Sjømannspensjonstrygdloven : (lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs) av 3. desember 1948 nr. 7 : med endringer, sist ved lov av 25. november 2022 nr. 86 ; Skipssikkerhetsloven : (lov om skipssikkerhet) av 16. februar 2007 nr. 9 : med endringer, sist ved lov av 20. desember nr.

(lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip) av 21. juni 2013 nr. 102 : med endringer, sist ved lov av 16. juni 2023 nr. 34 (i kraft 1. oktober 2023) : :

 
Paperback 
169,-
 

Politiloven ; Politiinstruksen : (alminnelig tjenesteinstruks for politiet) av 22. juni 1990 nr. 3963 : med endringer, sist ved forskrift av 10. desember 2021 nr. 3466 (i kraft 1. januar 2022) ; Våpeninstruksen : (våpeninstruks for politiet) av 2. juli 2015 nr. 1088 : med endringer, sist ved forskrift av 11.

(lov om politiet) av 4. august 1995 nr. 93 : med endringer, sist ved lov av 28. april 2023 nr. 11 (i kraft 1. september 2023) : :

 
Paperback 
99,-
 

Logg inn

Ikke medlem ennå? Registrer deg her

Glemt medlemsnummer/passord?

Handlekurv