Meny
 
Årsaksproblemer i erstatningsretten - 
      Trine-Lise Wilhelmsen

Årsaksproblemer i erstatningsretten

årsakslærer, formålsbetraktninger og økonomisk effektivitet

Boken omhandler årsaksproblemer i erstatningsretten i lys av formålsbetraktninger og hensynet til økonomisk effektivitet.

Boken har et rettslig og et rettsøkonomisk perspektiv.
I et rettslig perspektiv er hensikten å se på forholdet mellom de forskjellige årsakslærene som er etablert i rettspraksis (betingelseslæren, vesentlighetslæren og adekvanslæren), og på forholdet mellom disse lærene og formålsbetraktninger. Les mer
Vår pris
339,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 339,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

Boken omhandler årsaksproblemer i erstatningsretten i lys av formålsbetraktninger og hensynet til økonomisk effektivitet.

Boken har et rettslig og et rettsøkonomisk perspektiv.
I et rettslig perspektiv er hensikten å se på forholdet mellom de forskjellige årsakslærene som er etablert i rettspraksis (betingelseslæren, vesentlighetslæren og adekvanslæren), og på forholdet mellom disse lærene og formålsbetraktninger.
I et rettsøkonomisk perspektiv er formålet å undersøke om formålsbetraktningene kan utdypes gjennom rettsøkonomisk analyse, og om årsakslærene og rettspraksis er i samsvar med hensynet til økonomisk effektivitet.
Undersøkelsen er delt i en hoveddel om faktisk årsakssammenheng og en om normativ årsakssammenheng.
Boken er nyttig for alle som arbeider med erstatningsrett både i det akademiske og det praktiske liv.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 84
ISBN: 9788205415782
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger1 INNLEDNING

2 MATERIALE, METODE OG INNRETNING

3 FAKTISK ÅRSAKSSAMMENHENG
3.1 Innledning

3.2 Nødvendige og tilstrekkelige årsaker

3.3 Teorier om faktisk årsakssammenheng

3.4 Norsk rett: Betingelseslæren
3.4.1 Innledning

3.4.2 Grunnlag

3.4.3 Anvendelsesområde

3.4.4 Betydningen av formålsbetraktninger


3.5 Prevensjon som begrunnelse for kravet om faktisk årsakssammenheng
3.5.1 Utviklingen av en rettsøkonomisk analyse av årsakskravet

3.5.2 Optimal aktsomhet når skadevolderens bidrag ikke er nødvendig årsak

3.5.2.1 Begrepet "nødvendig årsak"

3.5.2.2 Sosialt optimal aktsomhet

3.5.2.3 Rettsøkonomisk begrunnelse for krav til nødvendig årsak

3.5.3 Konkurrerende og hypotetisk konkurrerende årsaker og økonomisk effektivitet4 NORMATIV ÅRSAKSSAMMENHENG
4.1 Behovet for normativ årsakssammenheng

4.2 Situasjoner hvor betingelseslæren ikke anvendes

4.3 Normativ utvidelse av ansvar ved hypotetisk årsakskonkurranse?

4.4 Normativ avgrensning av ansvar etter betingelseslæren
4.4.1 Noen rettslige og rettsøkonomiske utgangspunkter

4.4.2 Effektivitetshensyn som grunnlag for å avgrense ansvaret

4.4.2.1 Calabresis årsaksteorier

4.4.2.1.1 Prevensjon

4.4.2.1.2 Kompensasjon

4.4.2.2 Shavells teori om optimal aktsomhet og tilfeldige skadefølger

4.4.2.2.1 Begrepet "tilfeldige skader"

4.4.2.2.2 Tilfeldige skader og sosialt optimal aktsomhet

4.4.3 Rettslige formålsbetraktninger og økonomisk effektivitet

4.4.3.1 Hvilken risiko eller interesse gjelder ansvarsreguleringen

4.4.3.2 Prevensjon

4.4.3.3 Reparasjon

4.4.3.4 Hvem er nærmest til å bære risikoen5 SAMMENFATNING OG NOEN KONKLUSJONER

LITTERATURLISTE