Meny
 

Lungefysioterapi

en dynamisk prosess

Det finnes ingen oppskrift i lungefysioterapi som passer for alle pasienter, men det å kunne lese og påvirke pusten er grunnleggende i all lungefysioterapi. Hensikten med boken er å øke innsikten og forståelsen for aktuelle terapeutiske problemstillinger knyttet til kronisk obstruktiv ventilasjonsinnskrenking enten lungesykdommen er medfødt, som ved cystisk fibrose, eller ervervet, som ved kronisk obstruktiv lungesykdom og astma. Les mer
Vår pris
289,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 289,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Det finnes ingen oppskrift i lungefysioterapi som passer for alle pasienter, men det å kunne lese og påvirke pusten er grunnleggende i all lungefysioterapi. Hensikten med boken er å øke innsikten og forståelsen for aktuelle terapeutiske problemstillinger knyttet til kronisk obstruktiv ventilasjonsinnskrenking enten lungesykdommen er medfødt, som ved cystisk fibrose, eller ervervet, som ved kronisk obstruktiv lungesykdom og astma. Sandra Gursli skisserer overordnede perspektiver og grunnleggende prinsipper innen lungefysioterapi i dag, og gir faglige kvalitetskriterier for behandling og læring. Boken presenterer en arbeidsmåte basert på systematikk og begrunnelser i valg av verktøy og tilnærmingsmåter. En forutsetning for måloppnåelse er at status og behov kartlegges, en annen er at man sikrer en prosess som fører til egenmestring. Det er viktig at pasientene lærer hvordan de kan overføre kunnskap og informasjon til egen hverdag, og at de kan ivaretabehandlingen sin i størst mulig grad selv. Gursli beskriver hva som skal til for at vi skal kunne forvente etterlevelse av behandling sett i et livsløpsperspektiv, eksemplifisert via cystisk fibrose. I boken viser hun hvordan fysiologiske prinsipper i lungedrenasje anvendes for å løsne, flytte og fjerne bronkialsekret. Hun gir dessuten en innføring i de vanligste drenasjemetodene og drenasjeteknikkene som brukes i dag, med eksempler på hvordan inhalasjon og fysisk aktivitet inngår i behandling relatert til alder og behov. Boken bygger på forfatterens egen kliniske erfaring og resultat fra prosjektarbeid innen kvalitetsutvikling i lungefysioterapi over en periode på 15 år. Sandra Gursli er avd. ledende fysioterapeut ved Norsk senter for cystisk fibrose, lokalisert ved Ullevål universitetssykehus, og spesialist i rehabilitering med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi, MNFF. Hun har klinisk erfaring med akutte og kroniske problemstillinger innen lungefysioterapi generelt, og med cystisk fibrose spesielt. Som fysioterapeut ved Aker universitetssykehus utviklet hun en spesiell faglig interesse for lungefysioterapi og kvalitetsutvikling av faget. Prosjektarbeid innen lungefysioterapi og internasjonalt verv som leder av International Physiotherapy Group for Cystic Fibrosis (IPG/CF), har betydd mye for det foreliggende arbeidet.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Unipub forlag
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 210
ISBN: 9788274771734
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger