Meny

Pårørende i helse- og omsorgstjenesten

en klinisk og juridisk innføring

; Alice Kjellevold

Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. I tillegg til den som er syk, er det de pårørende som rammes hardest. Helsepersonell har ansvar for å legge til rette for at pårørende får oppfylt sine rettigheter og avklart sine roller, og at de får nødvendig informasjon, opplæring og oppfølging. Les mer
Vår pris
649,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 03.08.21

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 649,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 03.08.21

Om boka

Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. I tillegg til den som er syk, er det de pårørende som rammes hardest. Helsepersonell har ansvar for å legge til rette for at pårørende får oppfylt sine rettigheter og avklart sine roller, og at de får nødvendig informasjon, opplæring og oppfølging. Helsepersonell har også et ansvar for å ivareta pårørende og å se familiens situasjon som helhet, inkludert det å sørge for at barn som pårørende får nødvendig informasjon og tilstrekkelig oppfølging.
Boken gir en bred innføring i det kliniske og juridiske kunnskapsgrunnlaget for arbeid med pårørende i helse- og omsorgstjenesten i Norge i dag. Denne utgaven er gjennomgående oppdatert, og utvidet med hensyn til barns rettigheter som pasient i helsetjenesten. Boken inneholder en rekke praktiske eksempler.
Målgruppen for boken er studenter som tar helse- og sosialfagutdanning på bachelor- og masternivå. Den vil være relevant for ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre som yter tjenester til pårørende, inkludert arbeids- og velferdsetaten.
Det er vårt håp at også pårørende og deres organisasjoner kan ha nytte av denne boken.

Fakta