Meny
 

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Stian Biong (Redaktør) ; Siri Ytrehus (Redaktør)

Hvordan kan vi forstå og identifisere rusproblemer? Hva er god helsehjelp til personer som sliter med rusproblemer?


Mennesker med rusproblemer er en gruppe med stort behov for sammensatte tjenester over tid. Les mer
Vår pris
489,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 489,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Hvordan kan vi forstå og identifisere rusproblemer? Hva er god helsehjelp til personer som sliter med rusproblemer?


Mennesker med rusproblemer er en gruppe med stort behov for sammensatte tjenester over tid. Myndighetene øker satsingen på rusfeltet og peker på at ulike faggrupper må arbeide sammen om å skape et godt tjenestetilbud. Flere med rusproblemer har dessuten en psykisk eller somatisk lidelse, noe som setter store krav til det tverrfaglige samarbeidet.


I det tverrfaglige rusarbeidet legges det vekt på


tidlig intervensjon overfor mennesker som står i fare for å utvikle rusproblemer

et godt tjenestetilbud i institusjon og i kommunene

tilgjengelighet, variasjon og helhet i tjenesteapparatet

tilbud som fremmer mestring, sosial inkludering og en meningsfull hverdag


Helsehjelp til personer med rusproblemer gir en innføring i ulike teoretiske og praktiske perspektiver på rusproblemer og tar for seg ulike nivåer av helsehjelp til personer med rusproblemer. I denne andre reviderte utgaven blir det pekt på krav til nye tverrfaglige tilnærminger og ny kompetanse for å imøtekomme den økte satsingen på feltet.


Boken er primært skrevet for bachelor- og mastergradsstudenter i helse- og sosialfagene. Også de som jobber med rusproblematikk i praksisfeltet, vil kunne ha nytte av boken.

Fakta

Bla i boka