Meny

Helsepolitikk og helseforvaltning

en innføring

; Eli Feiring ; Frode Veggeland

«Helsepolitikk og helseforvaltning» tar først for seg demokratiske helsepolitiske beslutningsprosesser, velferdsstatens utvikling og oppbyggingen av norsk helseforvaltning. Norges kopling til et internasjonalt forvaltningsnivå gjennom EØS-avtalen blir også behandlet. Les mer
Vår pris
329,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ventes til lager 01.02.2022

Paperback
Paperback
Vår pris: 329,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ventes til lager 01.02.2022

Om boka

«Helsepolitikk og helseforvaltning» tar først for seg demokratiske helsepolitiske beslutningsprosesser, velferdsstatens utvikling og oppbyggingen av norsk helseforvaltning. Norges kopling til et internasjonalt forvaltningsnivå gjennom EØS-avtalen blir også behandlet.

Forfatterne ser nærmere på helsepolitiske reformer som aktivitetsbasert finansiering, pasientrettigheter, statliggjøring av sykehus, fastlegeordning og samhandlingsreform. De viser blant annet hvordan reformene har endret helsevesenet og skapt nye utfordringer knyttet til oppnåelsen av vedtatte helsepolitiske mål. Videre analyserer de sentrale styringsutfordringer som innføringen av «New Public management», og betydningen av konkurransemekanismer (som fritt sykehusvalg). Til sist diskuteres utfordringer knyttet til finansiering, vekst i offentlige helseutgifter og behov for å prioritere, samt betydningen av internasjonalisering for utforming og gjennomføring av norsk helsepolitikk.

Boken retter seg mot studenter, forskere, myndigheter og alle med interesse for hvordan norsk helsepolitikk og norske helsetjenester fungerer og styres.

Fakta