Meny
 

Innovasjonsledelse

ledelse av innovasjon og internt entreprenørskap

Boken gir inngående beskrivelser og analyser av radikale innovasjoner og interne innovasjonsprosesser i bestående foretak, og følger innovasjonene fra ideene oppstår til de implementeres og markedsføres. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Boken gir inngående beskrivelser og analyser av radikale innovasjoner og interne innovasjonsprosesser i bestående foretak, og følger innovasjonene fra ideene oppstår til de implementeres og markedsføres. Den bygger på en kombinasjon av forfatterens forskning og en bred gjennomgang av eksisterende, forskningsbasert innovasjonslitteratur. Forfatteren definerer innovasjoner bredt: både som produkt- og tjenesteutvikling og endringer av forretningsmodeller, organisering og strategi. Kombinasjonen av relevant teori og beskrivelser av god praksis gir innsikt i hvordan organisasjonen kan legge til rette for kreative, omfattende innovasjonsprosesser, og hvordan slike prosesser kan koples til bedriftenes strategiutvikling. Boken passer for studenter ved høgskoler og universiteter i fagene entreprenørskap, endringsledelse og strategi, og for ledere i offentlig virksomhet og privat næringsliv. Martin Gjelsvik har doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole, og har vært forskningsleder ved International Research Institute of Stavanger de ti siste årene. Han praktiserer sine kunnskaper gjennom flere styreverv, blant annet som styreleder i Skagenfondene.

Fakta

Innholdsfortegnelse
1 Bokens formål og oppbygging
Organisering av boka


2 Innovasjon som driver av vekst og konkurransefortrinn

3 Det teoretiske rammeverk: entreprenørskap, evolusjonær organisasjonsteori og strategi
3.1 De grunnleggende mekanismene i evolusjonær teori

3.2 Grenseflaten mellom foretak og omgivelser

3.3 To ulike innovasjons- og strategiprosesser

3.4 Interne innovasjonsprosesser


4 Begreper om innovasjon
4.1 Innovasjon og oppfinnelse

4.2 Innovasjonstyper

4.3 Grader av innovasjon

4.4 Radikale innovasjoner

4.5 Strategiske innovasjoner


5 Entreprenørskap og innovasjonsprosesser
5.1 To perspektiver

5.2 Felles kjennetegn ved entreprenørskap

5.3 Perspektiver på produktutvikling

5.4 Individuelt entreprenørskap


6 Idégenerering og variasjon
6.1 Behovet for variasjon

6.2 Idégenerering

6.3 Oppdage muligheter

6.4 Kritiske vendepunkt

6.5 Interne hjem for innovasjoner

6.6 Strategiske intensjoner

6.7 Rekruttering


7 Variasjon i praksis
7.1 KvernelandGroups Ecomat

7.2 Nutreco-konsernets laksefor med vegetabilsk olje

7.3 Bredbånd/Tele i Lyse Energi A/S

7.4 SR-Bank: Det balanserte målekortet


8 Ledelse av innovasjoner
8.1 Ressurser og ledelse

8.2 Prosesser

8.3 Verdier

8.4 Innovasjoner i team

8.5 Valg av organisasjonsform

8.6 Autonome, naturlige prosesser

8.7 Ledelsesinitierte og styrte innovasjoner

8.8 Organisatoriske dilemma


9 Seleksjon
9.1 Seleksjon av ideer i tidlig fase

9.2 Bruken av breddesyn

9.3 Intern konkurranse


10 Læring om markedet for radikale innovasjoner
10.1 Fokus på markedet hvor læringsmulighetene er størst

10.2 Undersøk, prøv og lær

10.3 Læring fra venture-kapitalister

10.4 Test flere alternativer samtidig


11 Implementering og retensjon
11.1 Tilførsel av finansielle ressurser

11.2 Tilgang på kompetanse

11.3 Forretningsmodellen: sikring av innovasjonens fordeler

11.4 Forretningsmodellen som kompetansekobler

11.5 Forretningsmodell og inntjening


12 Innovasjoner og usikkerhet
12.1 Teknologisk usikkerhet

12.2 Markedsusikkerhet

12.3 Omdømmerisiko

12.4 Organisatorisk usikkerhet

12.5 Ressursusikkerhet

12.6 Politisk usikkerhet


13 Enkeltindivider, roller og funksjoner
13.1 Prosjektlederrollen

13.2 Læringsrollene

13.3 Rollene i praksis


14 Ledelsens egne teorier om innovasjon
14.1 Lederes teorier om innovasjon

14.2 Lederes praksis og teori


Litteraturliste

Stikkordregister