Meny
 

Kriminalitetskontroll som industri

mot GULAG, vestlig type

; Universitetet i Oslo (Utgiver)

Boken beskriver utviklingen av kriminalitetskontroll i Vest-Europa, Øst-Europa og USA, hvor fangetallene nå er blant de høyeste i verden. Forfatteren konkluderer ironisk med at hovedfaren ved kriminalitet er kanskje ikke kriminaliteten i seg selv, men at kampen mot den kan i verste fall skape uaktseptable samfunnsformer. Les mer
Vår pris
419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Boken beskriver utviklingen av kriminalitetskontroll i Vest-Europa, Øst-Europa og USA, hvor fangetallene nå er blant de høyeste i verden. Forfatteren konkluderer ironisk med at hovedfaren ved kriminalitet er kanskje ikke kriminaliteten i seg selv, men at kampen mot den kan i verste fall skape uaktseptable samfunnsformer.
Kriminalitetskontroll er i mange land blitt en industri med nesten ubegrensede vekstmuligheter. Vår samfunnsform gjør at menneskers gjensidige kontroll svekkes. Samtidig er både velstand og adgang til å få betalt arbeid ulikt fordelt. Kontrollindustrien demper disse problemene, den kontrollerer noen og skaper gjennom kontrollen profitt og arbeidsplasser for andre. Vektmulighetene for denne industrien er blitt så gode at det blir nødvendig å skape grenser for veksten.

Nils Christie er samfunnsforsker og tidligere professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke bøker om kriminalitets- og samfunnsforhold, og er en av landets mest oversatte faglitterære forfattere.

Fra tidligere omtale:
«This book is yet another outstanding contribution from one of the world's leading criminologists. Like all of his work, it combines a magnificent personal quality with hard data and analysis», William J. Chambliss i The Criminologist.

Fakta

Innholdsfortegnelse
FORORD TIL TREDJE UTGAVE

FØRSTE KAPITTEL EFFEKTIVITET OG ANSTENDIGHET

ANNET KAPITTEL GUDS ØYE.
2.1 Fullstendig alene

2.2 Den fremmede

2.3 Hvor kriminalitet ikke finnes

2.4 Kriminalitet som en uuttømmelig ressurs


TREDJE KAPITTEL STRAFFENS GEOGRAFI
3.1 Mål på pine

3.2 Kart over pine

3.3 Vest-Europa

3.4 Øst - og Sentral-Europa

3.5 Nord-Amerika

3.6 Sør for USA

3.7 Tankemønstrenes kraft


FJERDE KAPITTEL HVORFOR ER DET SÅ FÅ FANGER?
4.1 Møter i fjellet

4.2 I kø for pine

4.3 De gode gamle dager

4.4 Politisk identitet

4.5 Den baltiske prøve

4.6 Toleranse fra oven

4.7 Den ustabile likevekt


FEMTE KAPITTEL VELFERDSSTATER VED STUPET
5.1 Overskuddsbefolkningen

5.2 Om å ha aksjer i livet

5.3 Narkotikakontroll som kontroll av de uønskede

5.4 Festning Europa, vestre avdeling


SJETTE KAPITTEL RUSSLAND
6.1 Hjemkomsten

6.2 Det lønnsomme fengsel

6.3 Stuvet bort

6.4 Tuberkulose

6.S Motkrefter

6.6 Farer forut


SYVENDE KAPITTEL USA - DET LEDENDE LANDET
7.1 Den man elsker, tukter man

7.2 Den store innesperringen

7.3 Sorte tall

7.4 Det fengslende California

7.S Fengslenes tilstand

7.6 Kriminalitetsforklaringen

7.7 Bremsene er bone


ÅTTENDE KAPITTEL KRIMINALITETSKONTROLL SOM PRODUKT
8.1 Markedsplassen

8.2 Privatisering som drivkraft

8.3 Teknologi som drivkraft

8.4 Fengslende produsenter

8.S En vekstfaktor for landsbygda

8.6 Fengsler i den nasjonale økonomi

8.7 Rå materiale for kontroll


NIENDE KAPITTEL VERDIKONFLIKTENE
9.1 Privat pinepåføring

9.2 Polio til salgs


TIENDE KAPITTEL MODERNITET I AVGJØRELSENE
10.14 926 søkere

10.2 Flaskehalser

10.3 Retningslinjer for pinepåføring

10.4 Den rendyrkede rett

10.5 Tilståelsen

10.6 Avpersonifisering


ELLEVTE KAPITTEL SKAPT ELLER ADMINISTRERT RETTFERD?..
11.1 Landsbydomstolen

11.2 Den representative rett

11.3 Den uavhengige rettsutøvelse

11.4 Stille revolusjon

11.5 Ekspressivitet


TOLVTE KAPITTEL MODERNITETENS BARN
12.1 Barn av sin tid

12.2 Djevelens klær

12.3 Grenser for vekst?

12.4 Industrialisert dreping

12.5 Medisinert dreping

12.6 Rettslig dreping


TRETTENDE KAPITTEL KRIMINALITETSKONTROLL SOM KULTUR
13.1 Den felles kjerne

13.2 Hvor hører loven hjemme?

13.3 En passende mengde pine


LITTERATUR