Min side Kundeservice Bli medlem

Gïelem gïehtjedidh 8

Lohkemegærja : åarjelsaemien voestesgïeline

Daate lohkemegærja 8. klaassese. Daennie gærjesne learohkh åadtjoeh ovmessie vuekieh lïeredh guktie lohkedh jïh tjaeledh. Lohkemegærjesne jïjnjh tjaalegh ovmessie sjangerinie mejgujmie learohkh åadtjoeh åahpenidh. Les mer

369,-
Innbundet
Sendes innen 3 virkedager

Logg inn for å se din bonus

Daate lohkemegærja 8. klaassese. Daennie gærjesne learohkh åadtjoeh ovmessie vuekieh lïeredh guktie lohkedh jïh tjaeledh. Lohkemegærjesne jïjnjh tjaalegh ovmessie sjangerinie mejgujmie learohkh åadtjoeh åahpenidh. Tjoejefijlh jïh vielie laavenjassh leah gaskeviermiesæjrosne solum.no. Barkoegærja jïh bïhkedimmie lohkehtæjjide aaj gååvnesieh.

Detaljer

Forlag
Solum Bokvennen
Innbinding
Innbundet
Språk
Sørsamisk
Sider
212
ISBN
9788256024186
Utgave
1. utg.
Utgivelsesår
2021
Format
25 x 18 cm
Serie
Gïelem gïehtjedidh

Medlemmers vurdering

Oppdag mer

Bøker som ligner på Gïelem gïehtjedidh 8:

Se flere

Logg inn

Handlekurv