Meny

Kroppsøving i femårig lærerutdanning

skolefag, profesjonsutvikling, forskning

; Bjørg Oddrun Hallås

Å utdanne seg til kroppsøvingslærer innebærer å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på området elevers læring og danning i kroppsøving.

I lærerutdanning skal studenter, lærerutdannere og lærere være i dialog, kritisk reflektere og utfordre hverandre på det som gjelder det kroppsøvingsfaglige feltet. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Å utdanne seg til kroppsøvingslærer innebærer å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på området elevers læring og danning i kroppsøving.

I lærerutdanning skal studenter, lærerutdannere og lærere være i dialog, kritisk reflektere og utfordre hverandre på det som gjelder det kroppsøvingsfaglige feltet. Fagboken Kroppsøving i femårig lærerutdanning har en bred og utdanningsvitenskapelig innfallsvinkel på skole- og lærerutdanningsfaget kroppsøving, med en behandling av både historiske og dagsaktuelle temaer. Boken løfter også frem ulike sider ved profesjonsutvikling og tar opp forskning i og om faget. I bokens nitten kapitler er det satt inn refleksjonsspørsmål som studenter og lærerutdannere kan benytte. Boken kan inngå som pensum i noen få emner i faget, eller fordele seg på emner som gjelder hele det femårige utdanningsløpet.
Boken retter seg mot studenter og lærerutdannere i høyere utdanning, forskere og praktiserende lærere. På grunn av bokens vide perspektiver, kan deler av boken også anvendes som pensum i fag som grenser opp til kroppsøvingsfaget, som for eksempel idrett, fysisk aktivitet, fysisk fostring, folkehelse m.m.

Fakta