Meny
 

Kritikarboka

om litteratur, journalistikk og kvalitet

Serie: LNUs skriftserie 183

Denne boka er ein guide til den litterære og litteraturkritiske sanse- og tenkjemåten. Kva er litteratur og kritikk? Kva er kvalitet, og korleis oppdagar du kvalitet? Har kritikaren andre oppgåver enn å oppdage og beskrive kvalitet?
Kritikarboka er ei praktisk bok. Les mer
Vår pris
385,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 385,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Denne boka er ein guide til den litterære og litteraturkritiske sanse- og tenkjemåten. Kva er litteratur og kritikk? Kva er kvalitet, og korleis oppdagar du kvalitet? Har kritikaren andre oppgåver enn å oppdage og beskrive kvalitet?
Kritikarboka er ei praktisk bok. Atle Christiansen legg vekt på å gi klare råd om korleis du går fram for å vurdere kvalitet og skrive litteraturkritikk. Mindre erfarne lesarar kan lese boka som ei innføringsbok i litteratur og kritikk, mens erfarne lesarar kan lese henne som ei oppdatering og påminning om kva som står på spel i litteraturen og kritikken.
Boka er full av gode skriveråd for den som vil noko med skrivinga si.
Atle Christiansen (f. 1964) er kritikar, forfattar og kommunikasjonsrådgivar. Han har tidlegare gitt ut Et digert kapittel (1994) og Historier om Kruse Smith (2009). Han blei kåra til Årets litteraturkritikar av Norsk kritikerlag i 1994.
«Det er sympatisk å lese en slik framstilling av anmelderiet, som ikke pretenderer å gjøre sjangeren til mer enn den er, eller gir den oppgaver som er umulige å innfri, men som samtidig stiller klare krav til skriftlig presisjon og viser hvordan dette kan læres.» - Tonje Vold, PROSA

Fakta

InnholdsfortegnelseDEL I TEKSTLÆRE
Bokmeldinga og det litterære feltet
Utfordringa

Konvensjonar og sjangerbrot

Kva er litteratur og kritikk?

Butikkliv og andre interesser

Liten plass og dårleg tid

Makt og ambisjonar

Ein fartsdisiplin

Risikolesing

Kvantitet er kvalitet

Akademiske og journalistiske tradisjonar

Små og store samanhengar

På nivå med litteraturen


Sjangerlære
Forma avgjer det du ser

Naviger etter sjangertrekk

Hovudsjangrane skjønnlitteratur og sakprosa

Kva er skjønnlitteratur?

Kva er sakprosa?

Likt og ulikt mellom hovudsjangrane

Språket underordna saka?

Usynleg språk

Sakprosa kommuniserer

Språket som medium

Språket som materie

Kommunisere eller avgi betydning

Saka eller det vakre

Nøkternt eller kreativt fortolka

Kva er språkoppgåver?

Estetisk språk

Språket i framgrunnen

Språket perspektiverer

Fleire sjangrar og språkoppgåver

Journalistikk og kritikk

Bokmeldingas tradisjonar

Bokmeldingas oppgåver


Kvalitet og verdiar
Ustabile målestokkar for kvalitet

Meininga

Kvalitet og gjenbrukslitteratur


Kvalitetskriterium - målestokkar for kvalitet
Estetikk

Estetisk kompleksitet

Estetisk samanheng

Estetisk intensitet

Retorikk

Moral og eksistensielt alvor

Kunnskap

Litteraritet

Meir enn

Frigjering

Om litterære og journalistiske vurderingarDEL 2 RÅD I
Vurder og døm (fordi kritikk er å skilje mellom godt og dårleg)
Fram mot dommen

Dømme eller vurdere?

Subjektive beskrivingar

Sitat er valfritt


Ta litteraturen på alvor, ikkje berre på estetikken (fordi litteratur er meir enn litteratur)
Stadfesting og utfordring

Bodskap frå hjartet


Vern om fordommane dine (fordi du ikkje skal vingle, men stå fast med deg sjølv)

Slå ned på det som stikk seg ut (fordi det dominerande karakteriserer boka)

Språkråd
Du skal vinkle skarpt og tabloid

Skriv uvanleg om det vanlege og vanleg om det uvanlege

Ikkje skriv det viktigaste først

Stryk deg sjølv

Slepp taket i kunnskapar når du skriv, hent deg inn når du redigererDEL 3 EKSEMPEL
Roman Henrik H. Langeland, Wonderboy (2003)

Dikt Jon Fosse, Auge i vind (2003)

Artiklar og essay Geir Gulliksen, Poetokrati (essay 2003) og Dag Solstad, Artikler 1993-2004 (2004)
Kampsamling

Artiklar - skrivemåten er nesten alt


Politisk roman Susan Abulhawa, Morgeni Jenin (2010)

Noveller Jens Smærup Sørensen, Noveller (2002)

Biografi Ingar Sletten Kolloen, Svermeren (2003)


DEL 4 RÅD II
Spør når du ikkje forstår (fordi det er lov å tvile - essayiser)
Bokmeldinga og essayet

Tilbaketrekt eller framtrekt forteljar

Våre fremste sjangrar

Mellomposisjonen

Longums kritikk

Fantasilærde Aareskjold

Å tale moten midt imot

Tvil og spørjing

Småord varslar hypotese

Montaigne


Litteratur