Meny
Å forstå avisa - Yngve Benestad Hågvar

Å forstå avisa

innføring i praktisk presseanalyse

Serie: LNUs skriftserie 167

Slik leser DU avis Både norsklærere og studenter ønsker å analysere avistekster. Nå får de eksperthjelp. Å forstå avisa er et etterlengtet svar på et behov hos både norsklærere og studenter i journalistikk, nordisk og mediefag. Les mer
Vår pris
489,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 489,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Slik leser DU avis Både norsklærere og studenter ønsker å analysere avistekster. Nå får de eksperthjelp. Å forstå avisa er et etterlengtet svar på et behov hos både norsklærere og studenter i journalistikk, nordisk og mediefag. Da skolereformen Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006, fikk norsklærerne større muligheter til å bruke pressetekster i undervisningen og lære elevene å lese dem kritisk. Men det fantes ingen norsk lærebok som gav pedagogiske eksempler på slike analyser, derfor skrev Hågvar denne boka.
Tekst og tanke Nå har høgskolelektoren tatt saken i egne hender og skrevet en enkel innføring i diskursanalyse av pressetekster, der hoveddelen av boka er viet analyser. Pressetekstene er hentet fra ulike sjangere i Aftenposten, Dagbladet og VG. Også nettavisene er med. Jeg vil vise hvordan man kan lese mye mer ut av pressetekstene enn bare faktainnholdet, forklarer Hågvar. Hovedbudskapet er at tekstene alltid vil bære med seg spor av bestemte tenkemåter, og at de dermed også konstant er med på å bekrefte eller stille spørsmål ved våre egne tenkemåter.
Sammensatte tekster Hågvar mener det er spesielt viktig å se på skrift, bilder og layout som en sammensatt enhet. Ja, man kan ikke tolke meningen i en artikkel uten å ta høyde for hva som er avbildet, hvor bildet er plassert, osv. Dessuten spiller konteksten en viktig rolle. Dette kan man lese mye om i boka, avslutter forfatteren.
Yngve Benestad Hågvar er høgskolelektor og underviser i norsk språk og stil ved Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Landslaget for norskundervisning / Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 237
ISBN: 9788245004670
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Innledning

1 Hvorfor skal vi analysere pressetekster?
Å forstå avisa

Fra Vesaas til VG

Fire grunner til å analysere pressetekster


2 Hva er diskursanalyse?
Diskursbegrepet - en foreløpig forståelse

Hva er egentlig en tekst?

Sjanger - en uunnværlig tvangstrøye

Kontekst på mange nivåer

En modell for diskursanalyse

Er en diskursanalyse en retorisk analyse?

Den perfekte diskursanalyse - en utopi?

Analysematerialet i denne boka

En analysegaid


3 Her leter VG etter en god historie
1 Velg problemstilling og analysemateriale

2 Få oversikt over relevant kontekst

3 Få oversikt over teksten

4 Beskriv layouten og bildebruken

5 Beskriv og tolk verbalspråket

Komposisjon

Aktører, kilder og stemmer

Presupposisjoner

Agens og patiens

Anføringsverb og annen verbbruk

Bruk av detaljer

Roller

Etterspill

6 Forklar tolkningen ut fra konteksten

7 Husk at det ikke finnes noen fasit


4 Nyt å være midt i forbrukersamfunnet
Relevant kontekst

En sjangerhybrid?

Layout og bildebruk: nytelse framfor innsats

Komposisjon: vinne tillit, rådgi og reklamere

Kilder og stemmer: venninner du ser opp til

Presupposisjoner: 40-årskrisa kommer!

Agens, patiens, eufemismer og dysfemismer: kvinnekroppens uransakelige veier

Mening og funksjon


5 Toppseriedamene og fotballspillerne
Relevant kontekst

Sjangertilhørighet

Kjønnssignaler i konteksten

Kjønnssignaler i den visuelle utformingen

Kjønnssignaler i verbalteksten

Hvorfor blir tekstene slik?


6 Annonsørenes vakreste tekst
Relevant kontekst

Er dette en reportasje?

Layout og bildebruk

Hvilket bilde tegner verbalteksten?

Hvordan kan teksten forklares?


7 Nyansebremser fra desken
Relevant kontekst

Bilde, grafikk og layout

En schizofren verbaltekst

Mulige effekter av og forklaringer på teksten


8 En nettnyhet vokser fram
En nyhet i ti stadier

Fire typer endringer

Hvor typisk er denne nettnyheten?

Hva er tekstens sosiale funksjon?


9 Oppsummering
Hvordan formidler og konstruerer tekstene kunnskap og forestillinger om verden?

Hvordan formidler og konstruerer tekstene sosiale relasjoner?

Hvordan formidler og konstruerer tekstene identitet og selvforståelse?

Nytten av diskursanalyse


Litteratur

Etterord
Hva søker sakprosaens sporhunder? Og hvorfor Hågvar ikke er noen sporhund, men en oppdager


Bildeliste

Stikkordregister