Meny
Kroppens betydning i norsk litteratur - Unni Langås

Kroppens betydning i norsk litteratur

1800-1900

Serie: LNUs skriftserie 158

I denne boken presenterer Unni Langås kroppens ulike aspekter lest gjennom de viktigste deler av 1800-tallets litteratur; Wergeland, Welhaven, Collett, Bjørnson, Ibsen, Krohg, Kielland, Hamsun og Skram. Les mer
Vår pris
489,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 489,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

I denne boken presenterer Unni Langås kroppens ulike aspekter lest gjennom de viktigste deler av 1800-tallets litteratur; Wergeland, Welhaven, Collett, Bjørnson, Ibsen, Krohg, Kielland, Hamsun og Skram. Hun viser hvordan kroppen framstår som et omdreiningspunkt for århundrets ideologi og estetikk og gir en rekke lesninger som viser hvordan litteraturens kropp vender seg fra å handle om idealisering og sjel til å behandle kroppen som fenomen. Langås trekker også paralleller til europeisk litteratur i perioden.
Det gjennomgående perspektivet på kroppen bygger opp et overbevisende bilde av et århundres tenkning omkring kjønnet og kroppen, og åpner samtidig for et interessant perspektiv på sentral norsk litteratur.
Unni Langås er dr.art. i nordisk litteratur og professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Høgskolen i Agder.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Landslaget for norskundervisning / Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 311
ISBN: 9788245002638
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning

1 Skapelsens symboler. Skrift og drift hos Wergeland
Den døde mor

Kvinnelig inspirasjon: mødrene

Kvinnelig inspirasjon: musene

Den unge mannens lidelser

Mannlig selvrealisering

Avslutning


2 Avkall og ideal. Welhavens kjærlighetsbrev til Ida Kjerulf
Frierbrevet

Den demoniske kvinnen

Mellom engelen og monsteret

Den utstøtte

Tomhetens trykk

Fragmenter av en kropp

Idas sykdom og død

Romantisk apori


3 Kjærlighet på liv og død. De frosne følelser i Colletts Amtmandens Døtre
Det ytre og det indre

Idealisert dødaktighet

Dukkebegravelsen

Kvinnelig genealogi

Sofies symbolske død

Bryllup og begravelse

Stemmen fra graven

Stenen får liv


4 Litterære tårer. Kropp og ideologi i Bjørnsons bondefortellinger
Hellige tårer: Synnøve Solbakken

I mors makt: Arne

Gråt og latter: En glad gut

Avslutning


5 Kunstig liv. Simulasjon og sykdom i Ibsens Et dukkehjem
Noras skuespill: første akt

Noras skuespill: andre akt

Tarantellaen

Noras skuespill: tredje akt

Liv eller kunst?

Sykdom og smitte

Avslutning


6 Forførelsens former. Mannlig begjær hos Kielland og Krohg
Forførelse mellom natur og kultur

Forførelsens strategier

Konsumkulturen og den nye forførelsen

Den forføreriske kvinnen

Avslutning


7 Den moderne kroppen. Hamsuns Sult og en ny sensibilitet
Å sanse seg selv

Kroppens uttrykk

Kroppens forfall

Seksualitetens former

Kroppens kunst


8 Marmorkvinnen. Den forstenede kroppen i Skrams Fru Ines
Troper i marmor

Mangelen og begjæret

Skuffelsen og angsten

Seksualitet og død

Kroppens kløyvde språk


9 Kampen om kroppen. Hysteri og opprør i Skrams Professor Hieronimus
Hieronimus - patriarkatet personlig

Krig

Krenkelser

Identifikasjon og projisering

Avsky og fascinasjon

Teksten i hennes indre

Skriftens revolt


10 Fascinasjon og uhygge. Kunsten og døden som kvinne i Ibsens Når vi døde vågner
Uforløst begjær

Ambisjonen og fallet

Barnet

Den nakne sannhet

Makt og avmakt

Det fortrengtes tilbakekomst

Epilog

Avslutning

Monrads forskjellstenkning

Kierkegaards forførerkunst

Freuds talende kropp

Husserls fenomenologi


Litteratur

Noter

Stikkordregister

Bøker utkommet i LNUs skriftserie