Meny
Norsk litterær modernisme - John Brumo

Norsk litterær modernisme

; Sissel Furuseth

Serie: LNUs skriftserie 159

Hva er modernisme? Hvordan griper man an fenomenet som stilart, epoke og begrepskonstruksjon?
Norsk litterær modernisme er en faglig oppdatert presentasjon og problematisering av den norske modernismekonstruksjon. Les mer
Vår pris
519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Hva er modernisme? Hvordan griper man an fenomenet som stilart, epoke og begrepskonstruksjon?
Norsk litterær modernisme er en faglig oppdatert presentasjon og problematisering av den norske modernismekonstruksjon. Boken viser gjennom litterære eksempler fra 1890-tallet og fram til årtusenskiftet hvordan modernistisk estetikk utgjør en mer enn hundre år lang tradisjon i Norge. Ved å sette fokus på sentrale temaer som krisebevissthet, bruddestetikk, subjektframstilling, lekenhet, urbanitet og teknologisering, drøfter boken hvordan det forrige århundrets litterære og estetiske omkalfatringer må forstås i lys av en bred samfunnsmessig og historisk kontekst.
Norsk litterær modernisme henvender seg til lærere, studenter og andre som ønsker å sette seg grundigere inn i de historiske premissene for vår egen tids litteratur. Den tematiske disposisjonen av stoffet gjør boken velegnet som ressursbok i litteraturundervisningen og i tverrfaglige prosjektarbeid på ulike nivåer i utdanningssystemet.
John Brumo (f. 1970) er førsteamanuensis ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved NTNU i Trondheim. Han har blant annet skrevet Modernitet og historisitet i norske 1930-tallsromaner (dr.art.-avhandling 2001).
Sissel Furuseth (f. 1971) er førsteamanuensis ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved NTNU i Trondheim. Hun har blant annet skrevet Mellom stemme og skrift. En studie i Gunvor Hofmos versifikasjon (dr.art.-avhandling 2003).
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Landslaget for norskundervisning / Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 219
ISBN: 9788276749151
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 Hva er modernisme?
Strømning, epoke, stil

"Som i en kinosal"

Representasjonens krise

Modernitet

Det moderne gjennombrudd

Individualitetsprinsippet

Modernisme og kjønn

Modernisme og ideologi

Modernisme som lesemåte

Virkningshistorien og den hermeneutiske utfordring


KAPITTEL 2 Tungetaledebatten og den norske modernismekonstruksjon
Øverlands kulturkamp

En typisk norsk litteraturdebatt

Livsanskuelse versus skrivemåte

Formens etos

Impulsen fra T.S.Eliot

Nye vurderingsnormer

Institusjonelle omkalfatringer

Ettervirkninger

Skandinavisk modernismekonstruksjon


KAPITTEL 3Modernisme fra Europa til Norge.Historiske linjer
"Nyhet" som estetisk kategori

"Moderne" - fra Brandes til Weber

"Modernisme" på norsk

Modernisme = realisme?


KAPITTEL 4Tradisjon og brudd
Brudd som litteraturhistorisk kategori

Lyrikk på oppdagelsesreise

Bruddestetikk

Avantgarde

Tradisjon


KAPITTEL 5 Teknologi og urbanitet
Rolf Jacobsen - begeistring og besinnelse

Storbyen som erfaringsrom

Modernisme som mediehistorie?


KAPITTEL 6 Modernismen og publikum
Fra skald til tekstprodusent

Modernisme - en elitær kunst?

Norsk modernismeresepsjon

"Kjempemessig pølsevev"


KAPITTEL 7 Subjektframstilling
Romanens subjektivering

Erindring og subjektiv tid

Prosadiktet

Det polyfone diktet

Det subjektive drama

Ekspresjonisme og imagisme

Dehumaniseringens paradoks


KAPITTEL 8 Krig som nullpunkterfaring
Fortellingens problem

Den apokalyptiske visjon

Lidelsen og krigen som rensende kraft

De store ideologienes død

Aske og støv

Beredskapslyrikk og skriften mellom linjene

Flukt, eksil og krigens ettervirkninger

The lost generation


KAPITTEL 9 Lekens poetikk
"Det vellystige prinsipp"

Metafiksjon

Scenisk spill

Spontanitet

Subversiv språklek

Nonsens

Dybdespill versus overflatespill


KAPITTEL 10 Fra innovasjon til tradisjon. Er modernismen over?
Postmodernisme - et brukbart begrep?

Fra industrikultur til kulturindustri

Fra "dybde" til "overflate"

Opprør som image?

En ny avantgarde?


Litteraturliste

Stikkordregister