Meny
 

Drømmen om Israel

historiske og ideologiske forutsetninger for staten Israel

Hvordan skal vi forstå sammenhengen mellom jødeproblemet i Europa og Palestinaproblemet i Midtøsten? På hvilken måte er sionismen et svar på antisemittismen? Hva slags nasjonalisme er egentlig sionismen?
Hva innebærer det at staten Israel er opprettet som en jødisk nasjonalstat; hvordan er dens forhold til jødedommen, til jødene utenfor staten og til palestinerne? Hvordan har sionistiske tenkere det siste hundreåret begrunnet kravet om en egen stat for jøder og retten til Palestina? Hvordan er forholdet mellom disse tenkernes utopiske visjoner og staten Israel slik den fremstår i dag? Er staten Israel et demokrati eller en rasistisk stat ? eller må vi finne andre begreper? Dette er spørsmål som tas opp til drøfting i denne boken. Les mer
Vår pris
259,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 259,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Hvordan skal vi forstå sammenhengen mellom jødeproblemet i Europa og Palestinaproblemet i Midtøsten? På hvilken måte er sionismen et svar på antisemittismen? Hva slags nasjonalisme er egentlig sionismen?
Hva innebærer det at staten Israel er opprettet som en jødisk nasjonalstat; hvordan er dens forhold til jødedommen, til jødene utenfor staten og til palestinerne? Hvordan har sionistiske tenkere det siste hundreåret begrunnet kravet om en egen stat for jøder og retten til Palestina? Hvordan er forholdet mellom disse tenkernes utopiske visjoner og staten Israel slik den fremstår i dag? Er staten Israel et demokrati eller en rasistisk stat ? eller må vi finne andre begreper? Dette er spørsmål som tas opp til drøfting i denne boken. Den kom ut første gang i 1984, og vakte betydelig oppsikt. Utviklingen de siste årene, med krig i Midtøsten og heftig debatt i Norge om staten Israel, har igjen gjort boken brennaktuell - igjen.

Sagt om første utgave av Drømmen om Israel:

«Det tristeste i norsk Midtøsten-debatt er den enten/eller holdning den er preget av. Det virker som om mange av debattantene hater jødene av forståelse for palestinerne eller omvendt. Drømmen om Israel er totalt sett en redelig og nyttig intellektuell utfordring som ikke minst får frem mangfoldet i jødisk historie og jødedommen.»
Jahn Otto Johansen, Dagbladet

«... et helt nødvendig korrektiv i norsk debatt om Midt-Østen»
Ole Kristian Grimnes, historiker

«Kan man læse et norsk så danskpræget, som netop danskere kan lide det, så kan man her læse den hidtil bedste bog om zionismen?Det er en bog med meget gods i. Den bør læses af mange.»
Morten Thing, Information

Fakta

Innholdsfortegnelse
Innledning

Historiske kart


DEL I: SIONISMENS SOSIALE OG IDÉPOLITISKE RØTTER. DET EUROPEISKE UTGANGSPUNKTET
1. Problemet
1. Jødene i det førkapitalistiske Europa

2. Jødene i Vest- og Sentral-Europa: "Hoffjødene" som sikkerhet

3. Vest-jødene i spenningsfeltet mellom borgerskap og statsmakt

4. Øst-jødene i spenningsfeltet mellom bønder og adel


2. Det jødiske oppbruddet i øst
1. Idépolitiske forutsetninger

2. Russiske pogromer og jødisk mobilisering


3. Sionismen før opprettelsen av Verdens Sionistorganisasjon
1. Sekulære og religiøse Sion-dyrkere

2. Den første aliya

3. Leon Pinsker og territorialismen

4. Theodor Herzl


4. Verdens sionistorganisasjon og den politiske sionismen
1. Herzls strid med øst-jødenes praktiske sionisme

2. Sionistkongressen

3. Den politiske sionismens krise

4. Chaim Weizmann og Balfour-erklæringen


5. Det europeiske utgangspunktet: En oppsummerende konklusjon


DEL II: SETTLERSAMFUNNET
1. Sionisme som settlerkolonialisme
1. Settlerkolonialisme?

2. Settlersionismens strategi


2. Pionergenerasjonen: En kort presentasjon
1. Utgangspunktet: Den første innvandringsbølgens fiasko

2. Baron Rothschild: "Velgjøreren"

3. Sionistbevegelsen kommer med

4. Settlerkulturen

5. Kibbutzene

6. Det institusjonelle rammeverketDEL III: SIONISMENS IDEOLOGISKE HOVEDRETNINGER
1. Sionisme og sosialisme
1. Generell bakgrunn

2. Internasjonalisme

3. Bund: "Diasporanasjonalisme"

4. Sosialistisk sionisme


2. Den venstresionistiske tradisjonen: Hess, Borochov, Gordon og Ben Gurion
1. Moses Hess: Emansipasjonens illusjon

2. Ber Borochov: Sionisme som "normalisering" av jødene

3. A.D. Gordon og den populistiske sionismen

4. David Ben Gurion: Sionismens maktgrunnlag


3. Høyresionismen
1. Generell bakgrunn

2. Vladimir Jabotinsky: Sionisme i den fascistiske tradisjon


4. Religiøs sionisme
1. Generell bakgrunn

2. Rabbi Kook: Sionisme som guddommelig inspirasjon

5. KonklusjonDEL IV: HVA SLAGS STAT?
1. Staten Israel
1. Opprettelsen av staten Israel

2. Staten Israel som nasjonalstat


2. En jødisk stat?
1. Er staten Israel et teokrati?

2. Problemet illustrert

3. Jødisk lov versus israelsk lov

4. Jødisk identitet, jødisk nasjon

5. Staten Israel og den jødiske kulturkampen

6. Jødedommens politiske ansikt i staten Israel

7. Konklusjon


3. En stat for jøder?
1. Innledning

2. Staten Israel: Et grunnlag for en ny israelsk nasjon?

3. En "suveren" og "uavhengig" stat?

4. Sionistisk ideologi i israelsk lovgivning


4. En rasistisk stat?
1. Innledning

2. Rasismebegrepet

3. Rasismens mulige kilder

4. Er staten Israel rasistisk?

5. Sluttord


Noter

Bibliografi