Meny

Innvandrere på utsiden av samfunnet

Mehmed S. Kaya (Redaktør) ; Halvor Fauske (Redaktør)

Denne boka handler om migranter som kommer til Norge. Bokas tittel
Innvandrere på utsiden av samfunnet henspiller på situasjonen som mange
innvandrere befinner seg i. De er «på utsiden» av samfunnslivet og viktige
sosiale fellesskaper i større eller mindre grad, og de blir kastet inn i
en integreringsprosess som består av deltakelse, marginalisering og tilpasning
samtidig som de må ivareta egne tradisjoner og levemåter. Les mer
Vår pris
325,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

  Kjøp NÅ - få 16 bonuskroner!

Vår pris: 325,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

  Kjøp NÅ - få 16 bonuskroner!

Om boka

Denne boka handler om migranter som kommer til Norge. Bokas tittel
Innvandrere på utsiden av samfunnet henspiller på situasjonen som mange
innvandrere befinner seg i. De er «på utsiden» av samfunnslivet og viktige
sosiale fellesskaper i større eller mindre grad, og de blir kastet inn i
en integreringsprosess som består av deltakelse, marginalisering og tilpasning
samtidig som de må ivareta egne tradisjoner og levemåter.

Innledningsvis settes migrasjon inn i et teoretisk ramme som utdyper ulike
problemstillinger knyttet til migrasjon og migrantenes situasjon i landet de
kommer til. De enkelte kapitlene gir på en konkret og teoretisk måte et innblikk
i hvordan ulike kategorier av migranter finner seg til rette i sitt nye
land. Temaene som tas opp til drøfting i lys av empirisk materiale, er flyktningers
tilpasning og integrering, transnasjonale ekteskap, kvinners yrkesdeltakelse
og migrantenes alderdom.

To av kapitlene handler spesifikt om metoder som kan bidra til bedre
inkludering av migranter. Det ene handler om hvordan æresrelatert vold
kan motvirkes gjennom å bruke dialog som metode, det andre kapitlet tar
for seg det som kalles treveis integrering. Treveis integrering er en gjensidig
kontakt og forståelse mellom minoritet og storsamfunn samtidig som det
også er en gjensidig kontakt og forståelse mellom innvandrergruppene seg
imellom. Slik sett er det en type integrasjon som går tre veier - mellom innvandrergrupper,
og mellom innvandrergruppene og storsamfunnet.

Innvandrere på utsiden av samfunnet retter seg mot studenter, de som arbeider
med migrasjonsspørsmål og migranter, og dem som er opptatt av spørsmål
knyttet til innvandring.

Mehmed S. Kaya er førsteamanuensis og Halvor Fauske er professor ved
Høgskolen i Lillehammer

Fakta