Meny
 

Enkel brukermanual for JMP

Lær deg å bruke JMP på 1-2-3!

Stadig flere norske universiteter og høyskoler velger nå å benytte analyseverktøyet JMP i sine kurs innen statistikk, dataanalyse og metode.


Enkel brukermanual for JMP gir en lettfattelig og pedagogisk innføring i bruk av programvaren ved hjelp av et gjennomgangscase. Les mer
Vår pris
279,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 279,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Lær deg å bruke JMP på 1-2-3!

Stadig flere norske universiteter og høyskoler velger nå å benytte analyseverktøyet JMP i sine kurs innen statistikk, dataanalyse og metode.


Enkel brukermanual for JMP gir en lettfattelig og pedagogisk innføring i bruk av programvaren ved hjelp av et gjennomgangscase. Manualen viser blant annet hvordan man:


kommer i gang med JMP foretar enkle statistiske analyser i form av deskriptiv statistikk, t-tester, variansanalyse og reliabilitet gjennomfører korrelasjonsanalyse og kovarians, i tillegg til faktoranalyse og clusteranalyse foretar lineær og ikke-lineær regresjonsanalyse analyserer eksperimenter benytter JMP i markedssegmenteringBrukermanualen henvender seg primært til studenter på universiteter og høyskoler, men vil være av interesse for alle som arbeider med statistikk og dataanalyse.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Hurtigmeny

Komme i gang med JMP

Oppsett
Åpne datasett

Lage kolonner og rekker i dataark

Spesifisere innholdet i kolonnene og legge inn data

Blå diamanter og røde trekanter

Eliminere respondenter

Markere respondenter

Rekode data


Enkle analyser
Beskrivende statistikk

t-test for én stikkprøve

t-test for to avhengige stikkprøver

t-test for to uavhengige stikkprøver

Variansanalyse

Reliabilitet

Krysstabell

Kovarians og korrelasjon


Gruppering av variabler
Faktoranalyse

Lage nye begreper

Clusteranalyse


Regresjonsanalyse
Lineær regresjonsanalyse

Ikke-lineær regresjonsanalyse

Regresjonsanalyse med sub grupper

Regresjonsanalyse på interaksjonseffekter

Logistisk regresjon


Eksperimenter/konsepttesting
Eksperiment med én uavhengig variabel

Eksperiment med to eller flere uavhengige variabler

Eksperiment med kontroll variabler


Rapportering
Markere deler av utskriften

Lagre som Word


Casetekst
Kvalitativ studie

Kvantitativ studie

Case spørreskjema


Case datasett

Eksperiment datasett