Meny
Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv - Helge Renå

Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv

politi-innsatsen 22. juli

«Når teorien blir hengende for seg selv blir utbyttet også magert, for krisehåndtering handler i bunn og grunn om praktisk arbeid og konkrete gjøremål. Her er boka til Renå den lysende stjernen på himmelen. Ved å knytte organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige perspektiver tett til 22. juli, blir de ulike poengene svært godt belyst, og koblingen mellom teori og praksis blir usedvanlig god. [...] For alle som får lederroller eller stabsfunksjoner i kriser er den obligatorisk.»

, Politiforum
Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv gir en utførlig drøfting av hvordan krisehåndtering i en beredskapsorganisasjon påvirkes av både organisatoriske og institusjonelle strukturer, og av uformelle normer og praksiser. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv gir en utførlig drøfting av hvordan krisehåndtering i en beredskapsorganisasjon påvirkes av både organisatoriske og institusjonelle strukturer, og av uformelle normer og praksiser.

Forfatteren bruker politiets håndtering av terrorangrepene i Oslo og på Utøya fredag 22. juli 2011 som empirisk case for å belyse kompleksiteten knyttet til krisehåndtering. Forfatteren har gjennom sin forskning fått tilgang til et unikt datamateriale, som kaster nytt lys over politiets innsats i kjølvannet av terroren som fant sted.

Ifølge forfatteren gir Gjørv-kommisjonens konklusjoner fra 2012 en altfor enkel og unyansert forklaring på politi-innsatsen og myndighetenes håndtering mer generelt den 22. juli. Som boken viser må man ta høyde for hvilken type informasjon som var tilgjengelig for de involverte polititjenestepersonene underveis i krisehåndteringen, de organisatoriske og teknologiske rammebetingelsene politiet opererte innenfor, og den politiske styringen av politiet i årene forut for 2011, for å få det fulle bildet av politiets innsats.

Selv om det empiriske søkelyset er på politiets krisehåndtering under terrorangrepene 22. juli, er boken først og fremst en fagbok om krisehåndtering med utgangspunkt i organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige perspektiver.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 263
ISBN: 9788202741143
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger

«Når teorien blir hengende for seg selv blir utbyttet også magert, for krisehåndtering handler i bunn og grunn om praktisk arbeid og konkrete gjøremål. Her er boka til Renå den lysende stjernen på himmelen. Ved å knytte organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige perspektiver tett til 22. juli, blir de ulike poengene svært godt belyst, og koblingen mellom teori og praksis blir usedvanlig god. [...] For alle som får lederroller eller stabsfunksjoner i kriser er den obligatorisk.»

, Politiforum

«Alt i alt utgjør boka en grundig, velskrevet gjennomgang av politiets håndtering av terroristanslaget 22. juli 2011. Det massive innslaget av teori gjør boka best egnet til undervisningsformål. Det er likevel prisverdig at Renå har skrevet denne norske utgaven, som setter nytt lys på noen av de mest kritiske øyeblikkene på katastrofedagen.»

, Nordisk Administrativt Tidsskrift 2/2022

«Renås bok er et godt eksempel på at det trengs andre bidrag som bidrar med ny informasjon og kunnskap. [...] Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv må bli pensum innen politiutdanningen. Den gir et forskningsbasert bilde av krisehåndtering bygget på empiri.»

, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 3/2022

«Mye er skrevet og analysert om dette temaet, og da skal det litt til å engasjere, men det klarer Helge Renå meget bra. Det er et engasjerende og solid gjennomarbeidet håndverk uten markante svakheter. Boken tilfører ny kunnskap om Norges mest omfattende terrorangrep. [...] Aller viktigst er det likevel at denne casestudien har stor nytteverdi utover 22. juli-hendelsen. Enhver som er involvert i krisehåndtering, beredskap og ledelse, vil kunne lære noe av denne boken ...»

, Tidsskrift for samfunnsforskning 1/2023