Meny
 

Slagkraft

håndbok i idéutvikling

; Per Finne (Illustratør)

En utbredt tanke er at kreativitet er noe mystisk, en spesiell nådegave. Men er det egentlig det? Denne bokens utgangspunkt er at evnen til å arbeide kreativt kan læres og trenes opp ved å innta en riktig holdning, følge visse spilleregler og bruke ulike idéutviklingsmetoder. Les mer
Vår pris
569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 569,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

En utbredt tanke er at kreativitet er noe mystisk, en spesiell nådegave. Men er det egentlig det? Denne bokens utgangspunkt er at evnen til å arbeide kreativt kan læres og trenes opp ved å innta en riktig holdning, følge visse spilleregler og bruke ulike idéutviklingsmetoder. I denne boken presenteres ulike metoder for hvordan enkeltpersoner eller grupper kan arbeide mest mulig effektivt og målrettet med idéutvikling. Her finnes metoder for hvert stadium av idéutviklingsprosessen . fra å avdekke behov, utforske og utvikle nye ideer, bearbeide og evaluere ideer og til slutt virkeliggjøre og implementere dem. Idéutviklingsmetodene presenteres på en konkret måte, gjennom bruk av mange eksempler, skisser og bilder. Dermed kan den enkelte lett teste ut metodene på egen hånd og finne frem til hva som fungerer best.Slagkraft . Håndbok i idéutvikling er en uunnværlig hjelper for den som vil bli bedre i idéutvikling, og som ønsker å få større gjennomslagskraft for sine ideer.Erik Lerdahl (f. 1967) er dr.ing., og har skrevet en doktoravhandling om kreativitet og idéutvikling ved NTNU. Han har undervist ved flere design- og entreprenørskoler i Europa, og har ledet en rekke idéutviklingsseanser og innovasjonsprosesser for større bedrifter og organisasjoner. For mer informasjon: www.slagkraft.no

Fakta

Innholdsfortegnelse
Idéutvikling med slagkraft
Behovet for metoder?

Valg av metoder og eksempler

Bokens innhold

Veksling i perspektiv og innfallsvinkler

Hvordan bruke boken?


01 En kreativ holdning
Hva er kreativitet?

Mottakelighet for impulser

Med friske øyne

Bevisstgjøre selvsensur

Nysgjerrighet

Med indre lyst og forankring

Humor og lek

Glød og lidenskap

Opprørstrang

Lytte til magefølelsen

Indre samvittighet

Med fokus og viljestyrke

Sette seg mål

Risikovilje og mot

Gjennom ubehaget

Vilje til hardt arbeid

Mestre sitt håndverk

Med flyt i prosessen

Mental fleksibilitet

Tro på egne ferdigheter

Gi litt "f"

Tilstedeværelse

Løsningsorientert innstilling

Personlig utvikling


02 Kreativt samspill i grupper
Premisser for kreativt samspill

En leken og trygg atmosfære

Deling og aktiv deltakelse

Rom for uenighet

Aktiv lytting

Sammensetning av grupper og lokaliteter

Bredt sammensatte grupper

Størrelse på grupper

Lokaler for samspill

Koordinering av samspillet

Klare roller og ansvarsfordeling

Å skifte mellom individ- og gruppefokus

Spilleregler for samspillet

Ledelse av gruppearbeidet

Felles tankemodus

Koordinere abstraksjonsnivå

Felles mål og visjon


03 Idéutviklingsmodellen
Beskrivelse og bakgrunn for modellen

Finne problem og behov

Finne informasjon og inspirasjonsmateriale

Finne verdier og kriterier

Finne konsepter og løsninger

I spenningsfeltet

Rekkefølge i utviklingsarbeidet


04 Innsikt i og forståelse for oppgaven
Klargjøre hva som er oppgaven

Oppgaveformulering

Problem, årsak og virkning

Stille spørsmål

Fiktive fortellinger

Informasjonsinnhenting

SWOT-analyse

Posisjoneringsakse


05 Avdekking av brukernes behov
Innlevelse med bruker i kontekst

Dybdeintervju

Intervju med bruk av assosiasjonsord og bilder

Feltstudier og observasjon

Små modeller og spill

Sonder til utfylling

Strukturering av materialet

Idéutvikling fra materialet


06 Den visjonsbaserte modellen
De fire nivåer

Eksemplifisering av modellen

Anvendelse av modellen

Evne til å tenke abstrakt


07 Rammer i idéutviklingsprosessen
Rammer som låser og frigjør

Ulike typer rammer

Verdigrunnlag

Produktvisjon/interaksjonsvisjon

Produktspesifikasjon

Rammer underveis i prosessen

Brukerkarakterer

Situasjonsplansjer

Uttrykksmidler i designrettet visjon

Ord og bilder utfyller hverandre

Visjonsplansje med dybde

Materialisering av visjonen

Valg av uttrykksmidler

Uttrykksmidler i spesifikasjonen


08 Brainstormingsmetoder
Tankekart

Tradisjonell brainstorming

Brainwriting pool

Brainwriting på store ark

Tostegs brainwriting

Brainstorming med andre medier

Tanker rundt brainstormingsmetoder


09 Vrengingsmetoder
Med et annet perspektiv

Tenke drømmesituasjon

Fjerne eller legge til forutsetninger

Overdrivelse og endring av proporsjoner

Forløse motsetninger

Lage ideer som forsterker problemene

Utforske "hva om"-scenarier

Fantasiverdener og fremtidsscenarier

Tanker rundt vrengingsmetoder


10 Koblings- og analogimetoder
Tvungen kobling

Kobling på assosiasjonsrekke

Egenskapskobling

Kryssmetoden

Metaforer og analogier

Tanker rundt koblings- og analogimetoder


11 Idéutviklingsmetoder for komplekse oppgaver
Storyboard

Attributtlisting

Funksjonstre

Kombinasjon av delelementer

Arbeid med prinsipielle former

Funksjonsflater

Tanker rundt metodene i kapitlet


12 Visuell og materialbasert idéutvikling
Tegnebasert idéutvikling

Blindtegning

Idéutvikling basert på tilfeldige streker

Idéutvikling basert på mønstre

Alternative tegne- og skisseringsformer

Tegning i sand eller med grov pensel

Store tegninger

Fotografering, tegning og klipping

Kropp- og sansebasert idéutvikling

Blindmodellering

Scenariospill

Fokus på sansene

Utforskning med materialer

Modellbasert idéutvikling

Skissemodell

Funksjonsmodell eller mock-up

Visuell formmodell

Datamodell og -simulering

Rapid prototyping

Prototyp

Ekstreme modeller

Valg av type modellering

Hva gir modeller?

Økt forståelse og flere ideer

Medium for kommunikasjon

Innsalg av ideer


13 Intuitive tilnærminger til idéutvikling
Utforske sin hverdag

Nytelses- og irritasjonsliste

Dagbøker

Utklippsbøker og billedbøker

Kollektiv notisblokk

Søke bevisst etter en stemning

Inspirasjonstur

Skifte i omgivelsene

Skape seg en personlig oase

Mental visualisering og bruk av minner

Søvn og drømmer

Avkobling og inkubasjon

Ekstreme mentale tilstander


14 Bearbeiding av ideer
Innspill og motbør på ideer

Rask tilbakemelding

Tips for god tilbakemelding

Sesjone med reelle brukere

Løsningsscenarier

Metoder i bearbeidingsprosessen

Utvikling av varianter

Forbedre svakheter eller utfordringer

Idéutviklingsmetoder i bearbeiding

Nytt navn

Fysisk representasjon

Tid til inkubasjon

Bearbeiding i myldret av ideer

Kobling av ideer

Gruppering av ideer

Sammenligning av ideer

Idébank


15 Utvelgelse og salg av ideer
Metoder for utvelgelse

Klargjøring for utvelgelse

Finne personlige favoritter

Poenggivende valg

Fargeprikkmetoden

Markørmetoden

Barometerrangering

Visjon, kriterier og posisjoneringsakse

Diagrambasert evaluering

Vekting av kriterier

Salg av ideer

Hvem presenteres ideen til?

Enkel og troverdig kommunikasjon

Vise en bredde

Presentasjonsform


16 Idéutvikling for innovasjon
Innhold og metodebruk underveis

Visjonsworkshop

Idéworkshop

Konseptworkshop

Handlingsplan

Antall workshoper

Nødvendige elementer underveis

Prosessledelse

Forklaringsmodeller

Tidlig deltakelse av sentrale aktører

Beslutningssesjoner

Tid til bearbeiding

Milepæler med styringsgruppe

Faktorer å etterstrebe i prosessen

Fra idémyldring til dialog

Dokumentasjon og refleksjon

Styrker og utfordringer


Litteratur

Stikkord