Meny
Å kunne lese - Atle Skaftun

Å kunne lese

grunnleggende ferdigheter og nasjonale prøver

Serie: LNUs skriftserie 165

Det satses nasjonalt på lesestimulering gjennom tiltaksplanen Gi rom for lesing og fokuset på leseferdigheter i Kunnskapsløftet. Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter som er nedfelt i de nye læreplanene, og resultater fra nasjonale og internasjonale leseprøver sender signaler om hvordan det står til med leseferdigheten i Norge. Les mer
Vår pris
369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 369,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Det satses nasjonalt på lesestimulering gjennom tiltaksplanen Gi rom for lesing og fokuset på leseferdigheter i Kunnskapsløftet. Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter som er nedfelt i de nye læreplanene, og resultater fra nasjonale og internasjonale leseprøver sender signaler om hvordan det står til med leseferdigheten i Norge. Men hvilket pedagogisk potensial ligger det i de nasjonale leseprøvene?
Denne boken vil være et holdepunkt i møtet med nasjonale og internasjonale leseprøver og de nye læreplanene i skolen. Boken presenterer og drøfter ulike perspektiver på lesing, og hvordan nasjonale prøver i lesing kan bidra til å utvikle en forståelse av hva lesing er som ferdighet og kompetanse. Forfatteren demonstrerer dette gjennom en mengde eksempler hentet fra leseprøvene for 4., 7. og 10./11. trinn fra 2005. I eksempelmaterialet ligger det nyttige didaktiske innspill til arbeidet med lesing som grunnleggende ferdighet på alle trinn i utdanningsløpet. Arbeidet med lesing som ferdighet utgjør et av de viktigste innsatsområdene i Kunnskapsløftet og for norsk skole.
Boken er først og fremst skrevet for lærere og lærerstudenter som ønsker å innta en aktiv rolle i forhold til lesing som grunnleggende ferdighet. Boken er også en ressurs for dem som ønsker å sette seg inn i de nasjonale prøvene i lesing som gjeninnføres fra og med høsten 2007.
Atle Skaftun (f. 1967) er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Stavanger, og har vært med i arbeidet med utvikling av nasjonale prøver i lesing ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Landslaget for norskundervisning / Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 197
ISBN: 9788245002966
Utgave: 1. utg.
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning og bruksanvisning

Del 1
Nasjonale prøver

Men hva er lesing?

Litt mer om leseferdighet

Det teoretiske grunnlaget for de nasjonale leseprøvene

Prøvekonstruksjon

Definisjoner av lesekompetanse og aspekter ved lesing: PIRLS og PISA

Tekster og teksttyper i PISA og PIRLS

Oppgaveformater og gradering

Nasjonale prøver i lesing 2007

Aspekter ved lesing

Oppgaveformater og gradering

Tekstutvalg og typologi

Oppsummering og perspektiver


Del 2
De nasjonale prøvene i lesing 2005

Generelle trekk ved prøvene

Forskjeller mellom prøvekonseptene

Åpne spørsmål og vurderingsguiden

Tekst og genre

Formbevissthet og "critical literacy"

Kommentarer til leseprøvene 2005

Leseprøven for 4. trinn våren 2005

Leseprøven for 7. trinn våren 2005

Leseprøven for 10. trinn og grunnkurs videregående opplæring våren 2005


Del 3
Lesing: Teori, testing og skolepraksis

Teoretiske perspektiver på lesing

Testing av lesing: Reading literacy en gang til

Lesing i skolen

Noen punkter til ettertanke


Litteratur

Vedlegg 1 Tekster

Vedlegg 2 Fasiter og veiledninger til retting av åpne spørsmål