Meny
 

På mange måtar

samansette tekstar i skolen

Serie: LNUs skriftserie 168

Multimodale tekstar er vår tids kommunikasjonsform. Ulike medium som aviser, tv og bøker har lenge utnytta det meiningspotensialet som ligg i å kombinere verbalspråk, lyd og bilete på ulike måtar. I den nye læreplanen for grunnskolen og vidaregåande opplæring, Kunnskapsløftet, vert multimodale tekstar kalla samansette tekstar. Les mer
Vår pris
359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Multimodale tekstar er vår tids kommunikasjonsform. Ulike medium som aviser, tv og bøker har lenge utnytta det meiningspotensialet som ligg i å kombinere verbalspråk, lyd og bilete på ulike måtar. I den nye læreplanen for grunnskolen og vidaregåande opplæring, Kunnskapsløftet, vert multimodale tekstar kalla samansette tekstar. Arbeid med slike samansette tekstar har fått eit forsterka fokus i denne planen. Boka knyter generell kunnskap om multimodalitet til det konkrete arbeidet i klasserommet. Det didaktiske perspektivet er tydeleg gjennom drøfting av aktuelle teksteksempel og forslag til korleis ein kan arbeide med multimodale tekstar i grunnskole og vidaregåande opplæring.
Anne Løvland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder. Ho har doktorgrad i nordisk språkvitskap med ei avhandlinga om samansette elevtekstar.

Fakta

Innholdsfortegnelse
1 Tekst og tekstkompetanse
Kva er ein tekst?

To viktige trekk ved tekstar

Eit teksteksempel

Tekstkompetanse

Design av multimodale tekstar

Læreplanens tekstomgrep

Tekst og meining

Digital kompetanse


2 Kva kjenneteiknar ein samansett tekst?
Motdal affordans

Det multimodale samspelet


3 Å lese samansette tekstar
Multimodalitet i det offentlege rom

Frå estetisk nyting til kritisk lesing

Kva handlar teksten om (discourse)?

Korleis skjer samhandlinga i teksten (genre)?

Kva stil bygger tekstskaparen gjennom teksten (style)?

Skal vi oppfatte teksten som sann (modality)?

Ulike innfallsvinklar til ulike tekstar


4 Eksempelanalysar
Margaret Berger - Lifetime Guarantee

Kirkens Nødhjelp - annonseserie i samband med fasteaksjonen 2006

Fædrelandsvennen - førsteside 20. november 2006

www.fn-filuren.no

Didaktiske refleksjonar


5 Om å skape samansette tekstar
Kulturell affordans i prosjektarbeid

Ulik kulturell affordans - ulike produkt

Semiotiske ressursar i elevtekstene

Prosjektframlegget som kommunikasjonsprosjekt

Kva mål har elevane med arbeidet?


6 Klasserommet som arena for multimodal tekstskaping
Erfaring med ulike semiotiske ressursar og multimodalt samspel

Erfaring med ulike sosiale kontekstar

Når Internett er medskrivar

Lærarrolla


Ordforklaringar

Litteratur

Biletliste

Stikkordregister