Meny
På mange måtar - Anne Løvland

På mange måtar

samansette tekstar i skolen

Serie: LNUs skriftserie 168

Multimodale tekstar er vår tids kommunikasjonsform. Ulike medium som aviser, tv og bøker har lenge utnytta det meiningspotensialet som ligg i å kombinere verbalspråk, lyd og bilete på ulike måtar. I den nye læreplanen for grunnskolen og vidaregåande opplæring, Kunnskapsløftet, vert multimodale tekstar kalla samansette tekstar. Les mer
Vår pris
409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Multimodale tekstar er vår tids kommunikasjonsform. Ulike medium som aviser, tv og bøker har lenge utnytta det meiningspotensialet som ligg i å kombinere verbalspråk, lyd og bilete på ulike måtar. I den nye læreplanen for grunnskolen og vidaregåande opplæring, Kunnskapsløftet, vert multimodale tekstar kalla samansette tekstar. Arbeid med slike samansette tekstar har fått eit forsterka fokus i denne planen. Boka knyter generell kunnskap om multimodalitet til det konkrete arbeidet i klasserommet. Det didaktiske perspektivet er tydeleg gjennom drøfting av aktuelle teksteksempel og forslag til korleis ein kan arbeide med multimodale tekstar i grunnskole og vidaregåande opplæring.
Anne Løvland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder. Ho har doktorgrad i nordisk språkvitskap med ei avhandlinga om samansette elevtekstar.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Landslaget for norskundervisning / Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Nynorsk
Sider: 152
ISBN: 9788245005844
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger1 Tekst og tekstkompetanse
Kva er ein tekst?

To viktige trekk ved tekstar

Eit teksteksempel

Tekstkompetanse

Design av multimodale tekstar

Læreplanens tekstomgrep

Tekst og meining

Digital kompetanse


2 Kva kjenneteiknar ein samansett tekst?
Motdal affordans

Det multimodale samspelet


3 Å lese samansette tekstar
Multimodalitet i det offentlege rom

Frå estetisk nyting til kritisk lesing

Kva handlar teksten om (discourse)?

Korleis skjer samhandlinga i teksten (genre)?

Kva stil bygger tekstskaparen gjennom teksten (style)?

Skal vi oppfatte teksten som sann (modality)?

Ulike innfallsvinklar til ulike tekstar


4 Eksempelanalysar
Margaret Berger - Lifetime Guarantee

Kirkens Nødhjelp - annonseserie i samband med fasteaksjonen 2006

Fædrelandsvennen - førsteside 20. november 2006

www.fn-filuren.no

Didaktiske refleksjonar


5 Om å skape samansette tekstar
Kulturell affordans i prosjektarbeid

Ulik kulturell affordans - ulike produkt

Semiotiske ressursar i elevtekstene

Prosjektframlegget som kommunikasjonsprosjekt

Kva mål har elevane med arbeidet?


6 Klasserommet som arena for multimodal tekstskaping
Erfaring med ulike semiotiske ressursar og multimodalt samspel

Erfaring med ulike sosiale kontekstar

Når Internett er medskrivar

Lærarrolla


Ordforklaringar

Litteratur

Biletliste

Stikkordregister