Meny

Tidlig intervensjon

Unni Vere Midthassel (Redaktør) ; Edvin Bru (Redaktør) ; Sigrun Karin Ertesvåg (Redaktør) ; Erling Roland (Redaktør)

Hvilke utfordringer møter skolen i arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø og hvilke systemrettede tiltak kan skolen iverksette i dette arbeidet?
Med bakgrunn i forskning drøfter forfatterne hvordan foreldresamarbeid kan fremme et godt læringsmiljø. Les mer
Vår pris
419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

  Kjøp NÅ - få 21 bonuskroner!

Vår pris: 419,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

  Kjøp NÅ - få 21 bonuskroner!

Om boka

Hvilke utfordringer møter skolen i arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø og hvilke systemrettede tiltak kan skolen iverksette i dette arbeidet?
Med bakgrunn i forskning drøfter forfatterne hvordan foreldresamarbeid kan fremme et godt læringsmiljø. De viser også hvordan en klasseleder kan arbeide systematisk for å skape et godt arbeidsforhold i en ny klasse. Boka presenterer modeller for tverretatlig arbeid med enkeltprosjekter samt systematisk kompetanseutvikling av hele skolen. Til sist belyser boka utfordringer knyttet til ledelse av et skoleomfattende program.

Dette er den andre av to artikkelsamlinger som bygger på forskningsarbeid ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Den første boka handler om sosiale og emosjonelle vansker i barnehage og skole. Boka er først og fremst skrevet for studenter på masternivå innen spesialpedagogikk og pedagogikk. Det er også en aktuell bok for ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste, og i barnehage og skole.

Bokas redaktører, Unni Vere Midthassel, Edvin Bru, Sigrun K. Ertesvåg og Erling Roland arbeider alle ved Senter for atferdsforskning.

"Denne fagboka vil eg anbefale. Den er grundig og forskingsbasert, den er omfattande på sentrale tema og den har godt språk. Kombinasjonen av døme frå praksisfeltet, forskingsresultat og drøftingar med avslutning på kvart kapitel om vegen vidare, gjer at eg trur denne boka vil bli godt motteken av studentar. Eg anbefaler også boka til skular og barnehagar." Grete Dalhaug Berg, Spesialpedagogikk 9/2011

Fakta