Meny
 
Fra Fadervår til Facebook - Dagrun Skjelbred

Fra Fadervår til Facebook

skolens lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv

Serie: LNUs skriftserie 182

Å oppdra nye generasjoner til å bli lese- og skrivekyndige har vært skolens sentrale oppgave fra allmueskolen ble innført i 1739. Fram til 1889 var lesing og skriving egne fag i skolen, gradvis har denne opplæringen blitt et norskfaglig ansvar. Les mer
Vår pris
409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 409,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Å oppdra nye generasjoner til å bli lese- og skrivekyndige har vært skolens sentrale oppgave fra allmueskolen ble innført i 1739. Fram til 1889 var lesing og skriving egne fag i skolen, gradvis har denne opplæringen blitt et norskfaglig ansvar. Med Kunnskapsløftet (LK06) er igjen lesing og skriving innført som grunnleggende ferdigheter som det skal arbeides med i alle fag. Denne boka gir en historisk gjennomgang av den plassen lesing og skriving har hatt i grunnskolen fram til i dag. Med utgangspunkt i lover og læreplaner, veiledende tekster og lærebøker tegnes et bilde av tidligere tiders lese- og skriveopplæring som også er gjenkjennelig fra dagens skole. Det «nye» er kanskje ikke så nytt, det er mye å lære av å studere den tradisjonen som dagens didaktiske og metodiske tenkning om lese- og skriveopplæring springer ut av. Samtidig synliggjør tittelen Fra Fadervår til Facebook den endringen som skriftkyndighetsopplæringen har gjennomgått, og ikke minst at den funksjonen som lesing og skriving har i samfunnet, er endret. Boka er skrevet for lærere som arbeider med lesing og skriving i alle fag, for studenter, forskere og lærerutdannere. Dagrun Skjelbred er professor i tekstvitenskap ved Høgskolen i Vestfold og har lang erfaring som lærer, lærerutdanner og forfatter av fagbøker før høyere utdanning.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Landslaget for norskundervisning / Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 176
ISBN: 9788245009606
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKapittel 1: Innledning
Å erobre skriften

Literacy og de grunnleggende ferdigheter

Kilder

Lese- og skriveopplæringens kontekst

Lesing og skriving i lovgiving, forordninger og læreplaner


Kapittel 2: Den grunnleggende leseopplæringen
Kronologisk beskrivelse av leseopplæringsmetoder

Debatten om leseopplæringsmetodikk

Tekster i begynneropplæringen; abc-boka


Kapittel 3: Videregående leseopplæring
"Talen, som den lyder i livet": Høytlesing/stillelesing/opplesingsspråk

"at læse uden at forstaae er som at pløie uden att saae"; arbeid med lesestrategier

"Grunnboka i opplæringa": Leseboka

Oppsummering


Kapittel 4: Skriveopplæring
Formål med skriving og skriveopplæring

Skriveopplæring i læreplanene

Skriftforming

Tekstutforming

Opplæring i rettskriving

Oppsummering


Kapittel 5: Lese- og skriveopplæring i skolen; noen historiske linjer
Formål, fagkrets og læringsressurser

Metodisk tilrettelegging

Lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv


Litteratur

Register

Illustrasjoner